Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Mapa serwisu

MOPR w Słupsku

|--- Dane teleadresowe

|--- Statut MOPR

      |--- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

|--- Regulamin organizacyjny

      |--- Zarządzenie Nr 376/ZiSS/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 maja w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/ZiSS/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 95/ZiSS/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie Nr 875/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 560/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie Nr 560/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

|--- RODO

      |--- Klauzula informacyjna dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim

      |--- Klauzula informacyjna - dodatek elektryczny

|--- Cyberbezpieczeństwo

|--- Budżet i sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2021 r.

            |--- 2022 r.

            |--- 2023 r.

      |--- Plany finansowe zadań budżetowych

            |--- Plan finansowy zadań budżetowych na 2022 rok

            |--- Plan finansowy zadań budżetowych na 2021 rok

            |--- Plan finansowy zadań budżetowych na 2020 rok

|--- Przebieg i efekty kontroli

      |--- Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdansku Placówki Wsparcia Dziennego nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

      |--- Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

      |--- Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie realizacji programu "Mój Dom - Moja Przyszłość" i procedury powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

      |--- Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie zasadności wydatkowania publicznych funduszy przez MOPR ujawnionych przez audyt ?Protokół kontroli problemowej w MOPR w Słupsku z dnia 15 października 2020 r. oraz zaleceń pokontrolnych z dnia 2 grudnia 2020 r.

      |--- Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

      |--- Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |--- Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

            |--- Zalecenia pokontrolne

            |--- Załącznik nr 27

            |--- Załącznik nr 26

            |--- Załącznik nr 25

            |--- Załącznik nr 24

            |--- Załącznik nr 23

            |--- Załącznik nr 22

            |--- Załącznik nr 21

            |--- Załącznik nr 20

            |--- Załącznik nr 19

            |--- Załącznik nr 18

            |--- Załącznik nr 17

            |--- Załącznik nr 16

            |--- Załącznik nr 15

            |--- Załącznik nr 14

            |--- Załącznik nr 13

            |--- Załącznik nr 12

            |--- Załącznik nr 11

            |--- Załącznik nr 10

            |--- Załącznik nr 9

            |--- Załącznik nr 8

            |--- Załącznik nr 7

            |--- Załącznik nr 6

            |--- Załącznik nr 5

            |--- Załącznik nr 4

            |--- Załącznik nr 3

            |--- Załącznik nr 2

            |--- Załącznik nr 1

            |--- Protokół kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

|--- Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

|--- Kontrola zarządcza

      |--- Rok 2022

            |--- Informacja o sposobie funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2021

|--- Udostępnianie informacji publicznej

      |--- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2024 r.

      |--- Wniosek z dnia 28.11.2023 roku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie programu Korpus Wsparcia Seniorów

      |--- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.10.2023 r.

      |--- Wniosek z dnia 31 marca 2023 roku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącą zakupu serwera Dell PowerEdge R550 wraz z oprogramowaniem

      |--- Wniosek z dnia 20 marca 2023 roku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok

      |--- Wniosek z dnia 15.02.2022 r. o udostępnienie informacji w sprawie wynagrodzeń i list wypłat pracowników MOPR

|--- Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności

      |--- Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności

Zarządzenia Dyrektora

|--- 2024 rok

      |--- Zarządzenie nr 37/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie określenia stawek ryczałtowych dla pakietów usług sąsiedzkich w ramach I Modułu Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku" na rok 2024 oraz określenia limitów finansowych, którymi dysponuje Ośrodek zgodnie z możliwościami organizacyjnymi i finansowymi

      |--- Zarządzenie nr 36/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji I Modułu programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku" na rok 2024 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 35/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 04 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia Kierownika i Koordynatora Projektu pn. "Aktywność IV" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku, AJ Fabryka Mebli sp z o.o. i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne

      |--- Zarządzenie nr 33/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak-Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją projektu "Aktywność IV", w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+).)

      |--- Zarządzenie nr 32/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad użyczania mieszkań dla rodzin zastępczych zawodowych

      |--- Zarządzenie nr 31/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkania przeznaczonego na schronienie dla osób doznających przemocy domowej

      |--- Zarządzenie nr 30/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu "Otwórz Oczy" na stworzenie projektów graficznych i ich umieszczenia na billboardach na terenie miasta Słupska organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 29/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi teleopieki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 28/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 03 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

      |--- Zarządzenie nr 27/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

      |--- Zarządzenie nr 26/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu "Aktywny Samorząd"

      |--- Zarządzenie nr 25/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru wniosków nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet V Innowacje społeczne, Działanie 5.1 Innowacja społeczna (innowacyjne działania społeczne)

      |--- Zarządzenie nr 24/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 23/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku.

      |--- Zarządzenie Nr 22/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 marca 2024 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji uczestników w projekcie pn. "Aktywność IV" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku, AJ Fabryka Mebli sp z o.o. i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne

      |--- Zarządzenie Nr 21/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Aktywność IV" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku, AJ Fabryka Mebli sp z o.o i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne

      |--- Zarządzenie nr 20/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

      |--- Zarządzenie nr 19/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia procedury wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 18/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 16/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 14/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 13/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska

      |--- Zarządzenie nr 12/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      |--- Zarządzenie nr 11/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach wspomaganych i treningowych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach wspomaganych i treningowych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 9/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r.w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 8/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej, o których mowa w art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

      |--- Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

|--- 2023 rok

      |--- Zarządzenie nr 57/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 grudnia 2023 roki w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora ochrony danych

      |--- Zarządzenie nr 56/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 55/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkania treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą

      |--- Zarządzenie nr 54/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach wspomaganych i treningowych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 52/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 53/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 51/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Demuth do dokonywania poszczególnych czynności związanych ze złożeniem wniosku o środki finansowe na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytirialnego edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

      |--- Zarządzenie nr 50/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 49/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 48/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania dziecka przez rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka do innej rodziny zastępczej z powodu czasowego niesprawowania opieki nad umieszczonym dzieckiem oraz w sprawie wprowadzenia procedury na okoliczność przekazania dziecka przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka do innej rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny adopcyjnej z powodu zmiany postanowienia sądu.

      |--- Zarządzenie nr 47/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia standardów sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 46/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2 października 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 45/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnej diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo, osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym społeczności marginalizowanych w Mieście Słupsk" opracowanej w odpowiedzi na konkurs nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne.

      |--- Zarządzenie nr 44/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Intwerwencji i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 43/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 05 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu nr FEPM.11-IZ.00-001/23 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 10 sierpnia 2023 r. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne.

      |--- Zarządzenie nr 42/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Demuth do dokonywania poszczególnych czynności związanych ze złożeniem wniosku o środki finansowe na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

      |--- Zarządzenie nr 41/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu realizacji programu osłonowego Korpusu Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku na rok 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 40 Dyrektora MOPR w Słupsku w sprawie ustalenia stawki odpłatności za ciepły posiłek przygotowywany przez jadłodajnię działającą przy MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 39 Dyrektora MOPR w Słupsku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 38/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 37/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji programu osłonowego "Korpusu Wsparcia Seniorów w mieście Słupsk" na rok 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 36/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 35/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

      |--- Zarządzenie nr 34/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 33/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 32/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.05.2023 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 31/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 30/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 kwietnia 2023 r. z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania kwoty do własnego dysponowania zwanej kieszonkowym przez wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 29/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie pieczęci urzędowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 28/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wykonujących czynności służbowe poza terenem Ośrodka

      |--- Zarządzenie nr 27/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 26/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 25/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie dopuszczalności użycia gazu pieprzowego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz sposobu przechowywania gazu pieprzowego na terenie Ośrodka

      |--- Zarządzenie nr 24/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 23/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

      |--- Zarządzenie nr 22/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku i oświadczeń na potrzeby dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

      |--- Zarządzenie nr 21/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku sku

      |--- Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się

      |--- Zarządzenie nr 19/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku instytucji o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

      |--- Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

      |--- Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

      |--- Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bonów edukacyjnych dla wychowanków będących w procesie usamodzielniania w ramach projektu "Pomorskie dzieciom" na rok 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 15/2023 Dyrektora Miejskigo Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję administratora systemu teleinformatycznego (poziom lokalny) i jego zastępcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2023 roku

      |--- Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Słupsku przy ulicy Lutosławskiego 21/2, Regulaminu Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Słupsku przy ulicy Mickiewicza 38/7 i 7a i Regulaminu Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Słupsku przy ulicy Tuwima 21a/7

      |--- Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Klubu Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      |--- Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nd 6/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01.02.2023 r. w sprawie ustalenia odpłatności za ciepły posiłek przygotowywany przez jadłodajnię działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - "rehabilitacja społeczna" oraz uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22.04.2015 r., w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - "rehabilitacja społeczna".

      |--- Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

|--- 2022 rok

      |--- Zarządzenie nr 69/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 68/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o świadczenia i wstrzymanie oraz uchylenie świadczeń, dofinansowanie i przyznanie środków finansowych należnych, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka.

      |--- Zarządzenie nr 67/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2022 r.

      |--- Zarządzenie nr 66/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Mieszkań chronionych wspieranych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 65/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 64/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w celu zmiejszenia zużycia energii elektrycznej w Miejskim Ośrodki Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz jednostkach podległych

      |--- Zarządzenie nr 63/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - "rehabilitacja społeczna"

      |--- Zarządzenie nr 62/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2022 r.

      |--- Zarządzenie nr 61/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku w likwidacji w 2022 r.

      |--- Zarządzenie nr 60/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Dziennego Domu Pomocy Społecznej "bezpieczna Przystań" w Słupsku w 2022 r.

      |--- Zarządzenie nr 59/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 58/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany ustalenia zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwiem roboczym dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją zadania w ramach projektu "Stop Przemocy z PIKBAZĄ"

      |--- Zarządzenie nr 57/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.09.2022 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 55/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doraźnej kontroli w zakresie organizacji i przebiegu kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi na czas trwania postępowania sądowego w rodzinnej pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 54/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie określenia wysokości stypendium szkolnego.

      |--- Zarządzenie nr 53/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 52/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 51/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 tys. netto w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 50/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 49/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 07 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb MOPR w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

      |--- Zarządzenie nr 48/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru instytucji o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

      |--- Zarządzenie nr 47/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

      |--- Zarządzenie nr 46/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Placówki Wsparcia Dziennego nr 5 w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 45/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Zarządzenie nr 43/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 42/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 maja 2022 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych.

      |--- Zarządzenie nr 41/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się.

      |--- Zarządzenie nr 40/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany zasad organizacji oraz odbywania praktyk w MOPR w Słupsku i Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań"

      |--- Zarządzenie nr 39/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bonów edukacyjnych dla wychowanków będących w procesie usamodzielniania w ramach projektu "Pomorskie dzieciom" na rok 2022 w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 37/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb MOPR w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 36/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatkowych kwot z okazji urodzin, zorganizowanego wypoczynku oraz za szczególne osiągnięcia wychowankom w Placówkach Socjalizacyjnych "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 35/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 kwietnia w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 34/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 kwietnia w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdów samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 33/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie pandemii Covid-19

      |--- Zarządzenie nr 32/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie pandemii Covid-19

      |--- Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 w placówkach socjalizacyjnych "Mój Dom-Moja Przyszłość" funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 30/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 kwietnia w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję administratora systemu teleinformatycznego (poziom lokalny) i jego zastępcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 29/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach programu "Aktywny Samorząd" w 2022 r.

      |--- Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych.

      |--- Zarządzenie nr 27/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

      |--- Zarządzenie nr 26/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych

      |--- Zarządzenie nr 25/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

      |--- Zarządzenie nr 24/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny

      |--- Zarządzenie nr 23/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się

      |--- Zarządzenie nr 22/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Klubu Wsparcia i Aktywności Osób Niepełnosprawnych KAWON przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie pandemii COVID - 19

      |--- Zarządzenie nr 21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji programu osłonowego "Korpusu Wsparcia Seniorów w mieście Słupsku" na rok 2022

      |--- Zarządzenie nr 20/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku i oświadczeń na potrzeby dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych

      |--- Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 18/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia wysokości stypendium szkolnego

      |--- Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 22.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - "rehabilitacja społeczna"

      |--- Zarządzenie nr 16/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08 marca 2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Rodziny w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08 marca 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne w zakresie wspierania rodziny"

      |--- Zarządzenie nr 13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.

      |--- Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

      |--- Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08.02.2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska

      |--- Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08.02.2022r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28.01.2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania kwoty do własnego dysponowania dziecku umieszczonemu w Placówkach Socjalizacyjnych "Mój Dom- Moja Przyszłość" w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówek Wsparcia Dziennego nr 1-4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 24.01.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do wykonywania pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie Nr 4 Dyrektora MOPR z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

      |--- Zarządzenie nr 3 Dyrektora MOPR z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 2 Dyrektora MOPR z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS

      |--- Zarządzenie Nr 1 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji oraz odbywania praktyk

|--- 2021 rok

      |--- Zarządzenie nr 55 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Planu pomocy Dziecku oraz Karty Modyfikacyjnej Planu Pomocy Dziecku w Słupsku do stosowania w Placówkach Socjalizacyjnych

      |--- Zarządzenie nr 54 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 53 Dyrektora MOPR w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 52 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 10.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty pobytu dziecka

      |--- Zarządzenie nr 51 Dyrektora z 22.11.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych MOPR i DDPS w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 50 Dyrektora MOPR z 8.11.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania czynności związanych z realizacją zadania w ramach projektu Pomorskie Dzieciom

      |--- Zarządzenie nr 49 Dyrektora MOPR z 8.11.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania czynności związanych z realizacją zadania w ramach projektu Pomorskie Dzieciom

      |--- Zarządzanie nr 48 Dyrektora MOPR w Słupsku z 12.10.2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny wydatków w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 47 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.10.2021 w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla usamodzielnianych wychowanków o których mowa w art. 140 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

      |--- Zarządzenie nr 46 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.10.2021 w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla usamodzielnianych wychowanków o których mowa w art. 88 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

      |--- Zarządzenie nr 45 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 4.10.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.09.2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 43 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 7.09.2021 w sprawie zasad wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 42 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 24.08.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 41 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 19 sierpnia w sprawie wprowadzenia Procedury wyboru rodzin zaprzyjaźnionych w Placówkach Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość

      |--- Zarządzenie nr 40 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.08.2021 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 4.08.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkań chronionych wspieranych

      |--- Zarządzenie nr 38 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 3.08.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 37 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3.08.2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stamnowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 36 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru druków dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

      |--- Zarządzenie nr 35 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych

      |--- Zarządzenie nr 34 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury wyboru rodzin zaprzyjaźnionych w Placówkach Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 33 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 32 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12.07.2021 w sprawie wprowadzenia wzoru indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla usamodzielnianych wychowanków

      |--- Zarządzenie nr 31 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9.07.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 30 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 5.07.2021 w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych

      |--- Zarządzenie nr 29 Dyrektora MOPR w Słupsku z 1.07.21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania poszczególnych czynności związanych realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

      |--- Zarządzenie nr 28 Dyrektora MOPR w Słupsku z 1.07.21 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny i Pomocy Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

      |--- Zarządzenie nr 27 Dyrektora MOPR z dnia 28.06.2021 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. rozpatrywania wniosków o pobyt w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinną oraz instytucjonalną pieczę zastępczą

      |--- Zarządzenie nr 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2021 r

      |--- Zarządzenie Nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 w sprawie powołania Koordynatora wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 r. w sprawie powołania Stałego Zespołu Powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      |--- Zarządzenie nr 18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 22.02.2021 w sprawwie powołania Stałego Zespołu Powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17.02.2021 r. w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania, przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawartych przez MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 8.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego

      |--- Zarządzenie nr 11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.02.2021 r. w sprawie zapewnienia napojów dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarzadzenie nr 10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

      |--- Zarządzenie nr 9 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 25.01.2021 roku w sprawie upoważnienia Katarzyny Filipiak - Zastępcy Dyrektora MOPR w Słupsku do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych

      |--- Zarządzenie nr 8 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. likwidacji pieczątek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 7 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Kart Obiegowych do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 6 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

      |--- Zarządzenie nr 5 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 4 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.01.2021 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 2 Dyrektora MOPR w Słupsku z 4.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publ. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w zł. równowartości 130 000 zł netto w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.01.2021 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej na jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

|--- 2020 rok

      |--- Zarządzenie nr 46 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2020 r.

      |--- Zarządzenie nr 45 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1.12.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 43 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27.11.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 42 Dyrektora MOPR w Słupsku z 6.11.2020 w sprawie ustalenia zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 41 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w Placówkach Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 40 Dyrektora MOPR w Slupsku z dnia 2.11.2020. w sprawie zmiany regulaminu pracy zdalnej stanowiącego załącznik do zarzadzenia w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w MOPR w Słupsku

      |--- Zarzadzenie nr 39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 38 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27.10.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Słupskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

      |--- Zarządzenie nr 37 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27.10.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Socjalnych

      |--- Zarządzenie nr 36 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w Słupsku z dnia 22.10.2020 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 35 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sprawie organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w systemie rotacyjnym

      |--- Zarządzenie nr 34 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 33 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dn. 9.09.2020 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów cywilno - prawnych o dofinansowanie zadań ze środków PFRON

      |--- Zarządzenie nr 32 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie stawki żywienia za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 31 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 19 sierpnia 2020 r w sprawie udzielania pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z realizacją programu Zajęcia klubowe w WTZ dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

      |--- Zarządzenie nr 30 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny Samorząd"

      |--- Zarządzenie nr 29 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 6.07.2020 r. w sprawie weryfikacji majątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 28 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 6.07.2020 r. w sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 27 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6.07.2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 26 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 1.07.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 25 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 1.07.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR w Słupsku nr 22 z dnia 1.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      |--- Zarządzenie nr 24 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25.06.2020 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10.06.2020 w sprawie zmiany przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 21 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Klubu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KAWON przy MOPR w Słupsku w okresie pandemii COVID - 19

|--- 2019 rok

      |--- Zarządzenie nr 36 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2019 r.

Sprawozdania

|--- Sprawozdania z rocznej działalności

      |--- 2023r.

      |--- 2022 r.

      |--- 2021 r.

      |--- 2019

|--- Ocena zasobów pomocy społecznej

      |--- 2022 r.

      |--- 2021 r.

      |--- 2019 rok

|--- Raporty o stanie zapewnienia dostępności

      |--- 2021 r.

Strategie i programy

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019 - 2025+

|--- Słupski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023

Nabory

|--- Regulamin naboru

      |--- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w MOPR w Słupsku.

|--- Ogłoszenia o naborze

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny na czas zastępstwa z możliwością przedłużenia w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy konsultant w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pedagog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy specjalista pracy z rodziną w Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na umowę - zlecenie - fizjoterapeuta

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy konsultant w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy specjalista pracy z rodziną w Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pedagog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy: pedagog lub psycholog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Analiz i Projektów w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy młodszy wychowawca/wychowawca w Dziale Placówek Wsparcia Dziennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w wymiarze 1/2 etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawca w Dziale Placówek Wsparcia Dziennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawca w Dziale Placówek Wsparcia Dziennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w wymiarze 3/4 etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka / opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka / pielęgniarz w Stacji Socjalnej Joannitów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z możliwością przedłużenia na czas określony

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa

      |--- Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy młodszy wychowawca/wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Stacji Socjalnej Joannitów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z możliwością przedłużenia na czas określony

      |--- Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. projektów w Dziale Analiz i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka / opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.pdf

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystent rodziny w Zespole ds. Asysty Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Zespole ds. Asysty Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu na czas zastępstwa.

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

            |--- Wyniki naboru na stanowisko pracy na stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka / opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu na czas zastępstwa

            |--- Wyniki naboru na stanowisko pracy opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych na czas zastępstwa w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. usług opiekuńczych w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówkach Socjalizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówkach Socjalizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystent rodziny w Zespole ds. Asysty Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Zespole ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców w pełnym wymiarze pracy

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówkach Socjalizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystent rodziny w Zespole ds. Asysty Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy: młodsza opiekunka/opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodziny w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystent rodziny w Zespole ds. Asysty Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówkach Socjalizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka/opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystent rodziny w Zespole ds. Asysty Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówkach Socjalizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w pełnym wymiarze etatu

            |--- Wyniki naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy instruktor terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy ds. projektów w Dziale Analiz i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy ds. projektów w Dziale Analiz i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówkach Socjalizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Systemów Informatycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej ?Bezpieczna Przystań".

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko PSYCHOLOG w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy - młodsza opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy na pielęgniarka/pielęgniarz w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka lub opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówkach Socjalizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówkach Socjalizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych na czas określony 6-mcy z możliwością przedłużenia

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka lub opiekunka w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w wymiarze etatu: pełnym

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa z możliwością dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka lub opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Socjalizacyjnej w wymiarze pełnego etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka lub opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa z możliwością dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych na czas określony 6-mcy z możliwością przedłużenia

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówkach Socjalizacyjnych w wymiarze pełnego etatu na czas określony 6 m-cy z możliwością przedłużenia

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy: młodsza opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze pełnego etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Socjalizacyjnej w wymiarze pełnego etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy Technika w Zespole ds. systemów informatycznych w wymiarze pełnego etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Socjalizacyjnej w wymiarze pełnego etatu

      |--- Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w wymiarze pełnego etatu na czas zastępstwa

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Zespole ds. Systemów Informatycznych w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. Współpracy z mediami, informacji publicznej i organizacji wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy kierowca - konserwator w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko specjalisty pracy socjalnej w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w pełnym wymiarze etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/8 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. audytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w wymiarze 1/2 etatu

      |--- Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa z możliwością dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny w pełnym wymiarze etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko kierowcy w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy technika w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w wymiarze pełnego etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Świadczeń Pomocy Społecznej i Dodatków Mieszkaniowych w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w pełnym wymiarze etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny w wymiarze jednej trzeciej etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Zespole ds. pracowniczych w wymiarze etatu pełnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psychologa w Placówce Socjalizacyjnej ,,Mój Dom-Moja Przyszłość" w wymiarze 1/2 etatu

      |--- Zatrudnienie na dwa wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Zespole ds. osób bezdomnych i uchodźców w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor w Dziale Analiz i Projektów w wymiarze etatu: pełnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na dwa wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Zespole ds. osób bezdomnych i uchodźców w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na kierownicze stanowisko audytora wewnętrznego na czas zastępstwa na 1/3 etatu

      |--- Nabór na stanowisko referenta prawnego w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Zatrudnienie na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

      |--- Zatrudnienie na 3 stanowiska pracy pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Zatrudnienie na stanowisko księgowej na czas zastępstwa w Dziale Finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na Kierownika Działu Analiz i Projektów w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na stanowisko pracy: opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |--- Nabór na stanowisko pracy opiekuna lub opiekunki w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy pracowników socjalnych w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu: pełnym

      |--- Zatrudnienie na stanowisku rehabilitanta w Miejskim Ośrodku Rodziny w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy WYCHOWAWCÓW w placówce wsparcia dziennego

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Dziale Finansowym

      |--- Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy pracowników socjalnych w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. współpracy z mediami, informacji publicznej i organizacji wolontariatu w wymiarze etatu pełnym.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

      |--- Nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

      |--- Nabór na wolne stanowisko SPECJALISTY w Dziale Analiz i Projektów

      |--- Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

      |--- Zatrudnienie na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor w wymiarze etatu pełnym

            |--- Wyniki naboru na podinspektora

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w wymiarze etatu pełnym

            |--- Wyniki naboru na referenta

      |--- Zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy, pracownik socjalny do spraw seniorów i osób z niepełnosprawnościami w Dziale Analiz i Projektów, w wymiarze etatu pełnym na czas określony

      |--- Zatrudnienie na stanowisku pracy opiekun - opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym

      |--- Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym

      |--- Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym

      |--- Zatrudnienie na cztery stanowiska wychowawców w placówce wsparcia dziennego

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny, na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

      |--- Wyniki naboru na podinspektora w Zespole ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

      |--- Nabór na Inspektora w Dziale Analiz i Projektów

      |--- Nabór na specjalistę do spraw pracowniczych

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

|--- Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu usługi przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 4.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku

|--- Zamówienia publiczne do 130 tys. zł netto 2021 rok

      |--- Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r.

      |--- 2021 r.

            |--- Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2021 na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |--- Zapytanie oferowe z dnia 26.01.2021 r. dotyczące montazu oświetlenia awaryjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Ogłoszenia

|--- Ogłoszenia o otwartych konkursach na wybór partnerów

      |--- Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet V Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne

      |--- Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina"

      |--- Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera partnerów

      |--- Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera

      |--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

      |--- Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera

|--- Ogłoszenia pozostałe

      |--- Wstępna rekrutacja w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024