Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Mapa serwisu

MOPR w Słupsku

|--- Dane teleadresowe

|--- Statut MOPR

      |--- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

|--- Regulamin organizacyjny

|--- RODO

|--- Budżet i sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- 2020

            |--- 2019

      |--- Plany finansowe zadań budżetowych

            |--- Plan finansowy zadań budżetowych na 2021 rok

            |--- Plan finansowy zadań budżetowych na 2020 rok

|--- Przebieg i efekty kontroli

      |--- Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie realizacji programu "Mój Dom - Moja Przyszłość" i procedury powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

      |--- Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie zasadności wydatkowania publicznych funduszy przez MOPR ujawnionych przez audyt ?Protokół kontroli problemowej w MOPR w Słupsku z dnia 15 października 2020 r. oraz zaleceń pokontrolnych z dnia 2 grudnia 2020 r.

      |--- Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

      |--- Kontrola przeprowadzona przez pracowników ZAWiK w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |--- Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

            |--- Zalecenia pokontrolne

            |--- Załącznik nr 27

            |--- Załącznik nr 26

            |--- Załącznik nr 25

            |--- Załącznik nr 24

            |--- Załącznik nr 23

            |--- Załącznik nr 22

            |--- Załącznik nr 21

            |--- Załącznik nr 20

            |--- Załącznik nr 19

            |--- Załącznik nr 18

            |--- Załącznik nr 17

            |--- Załącznik nr 16

            |--- Załącznik nr 15

            |--- Załącznik nr 14

            |--- Załącznik nr 13

            |--- Załącznik nr 12

            |--- Załącznik nr 11

            |--- Załącznik nr 10

            |--- Załącznik nr 9

            |--- Załącznik nr 8

            |--- Załącznik nr 7

            |--- Załącznik nr 6

            |--- Załącznik nr 5

            |--- Załącznik nr 4

            |--- Załącznik nr 3

            |--- Załącznik nr 2

            |--- Załącznik nr 1

            |--- Protokół kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

Zarządzenia Dyrektora

|--- 2021 rok

      |--- Zarządzenie nr 51 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 22.11.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych MOPR i DDPS w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 47 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.10.2021 w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla usamodzielnianych wychowanków o których mowa w art. 140 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

      |--- Zarządzenie nr 46 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.10.2021 w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla usamodzielnianych wychowanków o których mowa w art. 88 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

      |--- Zarządzenie nr 45 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 4.10.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.09.2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 43 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 7.09.2021 w sprawie zasad wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 42 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 24.08.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 41 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 19 sierpnia w sprawie wprowadzenia Procedury wyboru rodzin zaprzyjaźnionych w Placówkach Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość

      |--- Zarządzenie nr 40 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.08.2021 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 4.08.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkań chronionych wspieranych

      |--- Zarządzenie nr 38 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 3.08.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 37 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3.08.2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stamnowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 36 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru druków dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

      |--- Zarządzenie nr 35 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych

      |--- Zarządzenie nr 34 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury wyboru rodzin zaprzyjaźnionych w Placówkach Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 33 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 32 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12.07.2021 w sprawie wprowadzenia wzoru indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla usamodzielnianych wychowanków

      |--- Zarządzenie nr 31 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9.07.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 30 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 5.07.2021 w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych

      |--- Zarządzenie nr 29 Dyrektora MOPR w Słupsku z 1.07.21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania poszczególnych czynności związanych realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

      |--- Zarządzenie nr 28 Dyrektora MOPR w Słupsku z 1.07.21 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny i Pomocy Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

      |--- Zarządzenie nr 27 Dyrektora MOPR z dnia 28.06.2021 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. rozpatrywania wniosków o pobyt w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinną oraz instytucjonalną pieczę zastępczą

      |--- Zarządzenie nr 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2021 r

      |--- Zarządzenie Nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 w sprawie powołania Koordynatora wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 r. w sprawie powołania Stałego Zespołu Powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      |--- Zarządzenie nr 18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 22.02.2021 w sprawwie powołania Stałego Zespołu Powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17.02.2021 r. w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania, przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawartych przez MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 8.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego

      |--- Zarządzenie nr 11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.02.2021 r. w sprawie zapewnienia napojów dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarzadzenie nr 10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

      |--- Zarządzenie nr 9 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 25.01.2021 roku w sprawie upoważnienia Katarzyny Filipiak - Zastępcy Dyrektora MOPR w Słupsku do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych

      |--- Zarządzenie nr 8 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. likwidacji pieczątek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 7 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Kart Obiegowych do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 6 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

      |--- Zarządzenie nr 5 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 4 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.01.2021 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 2 Dyrektora MOPR w Słupsku z 4.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publ. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w zł. równowartości 130 000 zł netto w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.01.2021 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej na jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

|--- 2020 rok

      |--- Zarządzenie nr 46 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2020 r.

      |--- Zarządzenie nr 45 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1.12.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 43 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27.11.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 42 Dyrektora MOPR w Słupsku z 6.11.2020 w sprawie ustalenia zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 41 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w Placówkach Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 40 Dyrektora MOPR w Slupsku z dnia 2.11.2020. w sprawie zmiany regulaminu pracy zdalnej stanowiącego załącznik do zarzadzenia w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w MOPR w Słupsku

      |--- Zarzadzenie nr 39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 38 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27.10.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Słupskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

      |--- Zarządzenie nr 37 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27.10.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Socjalnych

      |--- Zarządzenie nr 36 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w Słupsku z dnia 22.10.2020 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 35 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sprawie organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w systemie rotacyjnym

      |--- Zarządzenie nr 34 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 33 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dn. 9.09.2020 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów cywilno - prawnych o dofinansowanie zadań ze środków PFRON

      |--- Zarządzenie nr 32 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie stawki żywienia za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 31 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 19 sierpnia 2020 r w sprawie udzielania pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z realizacją programu Zajęcia klubowe w WTZ dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

      |--- Zarządzenie nr 30 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny Samorząd"

      |--- Zarządzenie nr 29 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 6.07.2020 r. w sprawie weryfikacji majątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 28 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 6.07.2020 r. w sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 27 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6.07.2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 26 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 1.07.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 25 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 1.07.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR w Słupsku nr 22 z dnia 1.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      |--- Zarządzenie nr 24 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25.06.2020 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10.06.2020 w sprawie zmiany przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 21 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Klubu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KAWON przy MOPR w Słupsku w okresie pandemii COVID - 19

|--- 2019 rok

      |--- Zarządzenie nr 36 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2019 r.

Sprawozdania

|--- Sprawozdania z rocznej działalności

      |--- 2019

|--- Ocena zasobów pomocy społecznej

      |--- 2019 rok

|--- Raporty o stanie zapewnienia dostępności

      |--- 2021 r.

Strategie i programy

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019 - 2025+

|--- Słupski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023

Nabory

|--- Regulamin naboru

      |--- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w MOPR w Słupsku.

|--- Ogłoszenia o naborze

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko specjalisty pracy socjalnej w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w pełnym wymiarze etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/8 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. audytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w wymiarze 1/2 etatu

      |--- Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa z możliwością dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny w pełnym wymiarze etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko kierowcy w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w pełnym wymiarze etatu

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy technika w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w wymiarze pełnego etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Świadczeń Pomocy Społecznej i Dodatków Mieszkaniowych w pełnym wymiarze etatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w pełnym wymiarze etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny w wymiarze jednej trzeciej etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Zespole ds. pracowniczych w wymiarze etatu pełnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psychologa w Placówce Socjalizacyjnej ,,Mój Dom-Moja Przyszłość" w wymiarze 1/2 etatu

      |--- Zatrudnienie na dwa wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Zespole ds. osób bezdomnych i uchodźców w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor w Dziale Analiz i Projektów w wymiarze etatu: pełnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na dwa wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Zespole ds. osób bezdomnych i uchodźców w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu na czas określony

      |--- Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na kierownicze stanowisko audytora wewnętrznego na czas zastępstwa na 1/3 etatu

      |--- Nabór na stanowisko referenta prawnego w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Zatrudnienie na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

      |--- Zatrudnienie na 3 stanowiska pracy pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

      |--- Zatrudnienie na stanowisko księgowej na czas zastępstwa w Dziale Finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na Kierownika Działu Analiz i Projektów w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na stanowisko pracy: opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |--- Nabór na stanowisko pracy opiekuna lub opiekunki w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy pracowników socjalnych w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu: pełnym

      |--- Zatrudnienie na stanowisku rehabilitanta w Miejskim Ośrodku Rodziny w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy WYCHOWAWCÓW w placówce wsparcia dziennego

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Dziale Finansowym

      |--- Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy pracowników socjalnych w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. współpracy z mediami, informacji publicznej i organizacji wolontariatu w wymiarze etatu pełnym.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

      |--- Nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

      |--- Nabór na wolne stanowisko SPECJALISTY w Dziale Analiz i Projektów

      |--- Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

      |--- Zatrudnienie na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor w wymiarze etatu pełnym

            |--- Wyniki naboru na podinspektora

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w wymiarze etatu pełnym

            |--- Wyniki naboru na referenta

      |--- Zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy, pracownik socjalny do spraw seniorów i osób z niepełnosprawnościami w Dziale Analiz i Projektów, w wymiarze etatu pełnym na czas określony

      |--- Zatrudnienie na stanowisku pracy opiekun - opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym

      |--- Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym

      |--- Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym

      |--- Zatrudnienie na cztery stanowiska wychowawców w placówce wsparcia dziennego

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny, na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

      |--- Wyniki naboru na podinspektora w Zespole ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

      |--- Nabór na Inspektora w Dziale Analiz i Projektów

      |--- Nabór na specjalistę do spraw pracowniczych

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

|--- Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu usługi przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 4.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku

|--- Zamówienia publiczne do 130 tys. zł netto

      |--- 2021 r.

            |--- Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2021 na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |--- Zapytanie oferowe z dnia 26.01.2021 r. dotyczące montazu oświetlenia awaryjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Ogłoszenia

|--- Ogłoszenia o otwartych konkursach na wybór partnerów

      |--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

      |--- Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera