Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie nr 51 Dyrektora z 22.11.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych MOPR i DDPS w Słupsku
2 Zatrudnienie na wolne stanowisko specjalisty pracy socjalnej w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w pełnym wymiarze etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
3 Zarządzenie nr 47 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.10.2021 w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla usamodzielnianych wychowanków o których mowa w art. 140 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
4 Zarządzenie nr 46 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.10.2021 w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla usamodzielnianych wychowanków o których mowa w art. 88 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
5 Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Słupsku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie realizacji programu "Mój Dom - Moja Przyszłość" i procedury powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
6 Zarządzenie nr 45 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 4.10.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
7 Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze audytor wewnętrzny w wymiarze 0,125 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku
8 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. audytu w wymiarze połowy etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku
9 Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.09.2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku
10 Zarządzenie nr 43 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 7.09.2021 w sprawie zasad wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku