Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie nr 45/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnej diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo, osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym społeczności marginalizowanych w Mieście Słupsk" opracowanej w odpowiedzi na konkurs nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne.
2 Wyniki konkursu na wybór partnera
3 Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa
4 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. projektów w Dziale Analiz i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu
5 Wyniki naboru na 3 wolne stanowiska pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu
6 Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku
7 Wyniki naboru na stanowisko pracy opiekunka/młodsza opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu
8 Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy młodszy wychowawca/wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu
9 Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Stacji Socjalnej Joannitów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z możliwością przedłużenia na czas określony
10 Zarządzenie nr 44/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Intwerwencji i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku