Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pedagog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-04-18 09:49:36 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy pedagog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-04-18 09:46:21 dodanie dokumentu
Cyberbezpieczeństwo Magdalena Krauze 2024-04-16 09:06:52 dodanie dokumentu
Cyberbezpieczeństwo (zakładka menu) Magdalena Krauze 2024-04-16 09:02:58 dodanie pozycji menu
Wyniki naboru na stanowisko pracy specjalista pracy z rodziną w Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-04-15 14:51:21 edycja dokumentu
Wyniki naboru na stanowisko pracy specjalista pracy z rodziną w Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-04-15 14:51:06 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy specjalista pracy z rodziną w Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-04-15 14:36:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 03 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Magdalena Krauze 2024-04-11 12:59:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Magdalena Krauze 2024-04-11 12:52:39 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na umowę-zlecenie - fizjoterapeuta Magdalena Krauze 2024-04-05 12:42:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu "Aktywny Samorząd". Magdalena Krauze 2024-04-04 08:15:18 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy konsultant w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-04-03 08:47:10 edycja dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy konsultant w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-04-03 08:46:52 usunięcie załacznika
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy konsultant w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-04-03 08:22:23 dodanie dokumentu
Wyniki konkursu na wybór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina" Magdalena Krauze 2024-03-26 11:39:50 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy specjalista pracy z rodziną w Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-03-25 10:45:08 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pedagog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-03-25 10:42:26 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-03-25 09:14:39 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: pedagog lub psycholog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-03-25 09:09:42 edycja dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: pedagog lub psycholog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-03-25 09:06:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 25/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru wniosków nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet V Innowacje społeczne, Działanie 5.1 Innowacja społeczna (innowacyjne działania społeczne) Magdalena Krauze 2024-03-22 10:01:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - DDPS Magdalena Krauze 2024-03-20 13:39:43 edycja dokumentu
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - DDPS Magdalena Krauze 2024-03-20 13:38:49 edycja dokumentu
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - DDPS Magdalena Krauze 2024-03-20 13:38:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - MOPR Magdalena Krauze 2024-03-20 13:37:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Magdalena Krauze 2024-03-20 13:25:40 edycja dokumentu
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Magdalena Krauze 2024-03-20 11:19:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina" Magdalena Krauze 2024-03-20 10:19:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet V Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne Magdalena Krauze 2024-03-20 10:19:01 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: pedagog lub psycholog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-03-20 09:30:14 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Analiz i Projektów w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-03-20 09:24:14 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-03-20 09:21:40 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Placówki Wsparcia Dziennego nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2024-03-14 08:42:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2024-03-12 09:52:49 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy: pedagog lub psycholog w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2024-03-12 07:48:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku. Magdalena Krauze 2024-03-06 13:35:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 marca 2024 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji uczestników w projekcie pn. "Aktywność IV" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku, AJ Fabryka Mebli sp z o.o. i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne Magdalena Krauze 2024-03-05 14:18:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Aktywność IV" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku, AJ Fabryka Mebli sp z o.o i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne Magdalena Krauze 2024-03-05 14:05:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Magdalena Krauze 2024-03-01 12:08:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina" Magdalena Krauze 2024-02-28 14:38:16 dodanie dokumentu