Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

2024 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie nr 54/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, mieszczącej się przy ul. Raszyńskiej 3 w Słupsku 2024-06-28 15:03:23
katalog Zarządzenie nr 53/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, mieszczącej się przy ul. Zygmunta Augusta 6A w Słupsku 2024-06-28 14:54:05
katalog Zarządzenie nr 52/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza 7/2 w Słupsku 2024-06-28 14:42:50
katalog Zarządzenie nr 51/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego nr 5 "Dom Sąsiedzki" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 20A w Słupsku 2024-06-28 14:35:49
katalog Zarządzenie nr 50/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-06-28 14:27:02
katalog Zarządzenie nr 49/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Wychowanków przebywających w Placówce Socjalizacyjnej "Mój Dom-Moja Przyszłość" przy ul. Tuwima 21a/7 w Słupsku. 2024-06-27 10:41:55
katalog Zarządzenie nr 48/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego "Mój Dom-Moja Przyszłość" przy ul. Lutosławskiego 21/2 w Słupsku 2024-06-27 10:37:25
katalog Zarządzenie nr 47/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Wychowanków przebywających w Placówce Socjalizacyjnej "Mój Dom -Moja Przyszłość" przy ul. Mickiewicza 38/7 w Słupsku 2024-06-27 10:25:15
katalog Zarządzenie nr 46/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Aktywność IV" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowanym przez Miasto Słupsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku, AJ Fabryka Mebli sp z o.o. i Powiatem Słupskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne 2024-06-26 14:22:15
katalog Zarządzenie nr 45/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 dofinansowanego w 80% z dotacji celowej budżetu państwa. 2024-06-26 14:10:21
katalog Zarządzenie nr 44/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18.06.2024r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanków przebywających w Placówce Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" przy ul.Mickiewicza 38/7 w Słupsku 2024-06-21 07:43:00
katalog Zarządzenie nr 43/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18.06.2024r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego "Mój Dom - Moja Przyszłość" przy ul. Lutosławskiego 21/2 w Słupsku 2024-06-20 15:26:20
katalog Zarządzenie nr 42/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18.06.2024r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanków przebywających w Placówce Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" przy ul.Tuwima 21a/7 w Słupsku 2024-06-20 15:20:43
katalog Zarządzenie Nr 41/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14.06.2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji II Modułu programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku" na rok 2024 2024-06-20 08:29:33
katalog Zarządzenie nr 40/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 14.06.2024r w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia, ucieczki, bądź braku powrotu wychowanka do Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" przy ul. Mickiewicza 38/7 w Słupsku 2024-06-19 13:11:47
katalog Zarządzenie nr 39/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 14.06.2024r w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia, ucieczki, bądź braku powrotu wychowanka do Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" przy ul. Tuwima 21a/7 w Słupsku 2024-06-19 13:08:43
katalog Zarządzenie nr 38/2024 z dnia 14.06.2024r Dyrektora MOPR w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia, ucieczki, bądź braku powrotu wychowanka do Placówki opiekuńczo - wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego "Mój Dom - Moja Przyszłość" przy ul. Lutosławskiego 21/2 w Słupsku 2024-06-19 12:59:58
katalog Zarządzenie nr 37/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie określenia stawek ryczałtowych dla pakietów usług sąsiedzkich w ramach I Modułu Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku" na rok 2024 oraz określenia limitów finansowych, którymi dysponuje Ośrodek zgodnie z możliwościami organizacyjnymi i finansowymi 2024-06-14 11:02:46
katalog Zarządzenie nr 36/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji I Modułu programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku" na rok 2024 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-06-14 10:51:41
katalog Zarządzenie nr 35/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 04 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia Kierownika i Koordynatora Projektu pn. "Aktywność IV" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku, AJ Fabryka Mebli sp z o.o. i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne 2024-06-05 14:55:59
katalog Zarządzenie nr 33/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak-Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją projektu "Aktywność IV", w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+).) 2024-06-03 08:05:47
dokument Zarządzenie nr 34/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie określenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2024/2025 2024-05-31 10:55:16
katalog Zarządzenie nr 32/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad użyczania mieszkań dla rodzin zastępczych zawodowych 2024-05-14 12:19:47
katalog Zarządzenie nr 31/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkania przeznaczonego na schronienie dla osób doznających przemocy domowej 2024-05-13 14:07:24
katalog Zarządzenie nr 30/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu "Otwórz Oczy" na stworzenie projektów graficznych i ich umieszczenia na billboardach na terenie miasta Słupska organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-05-06 08:12:57
katalog Zarządzenie nr 29/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi teleopieki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-04-30 13:33:29
katalog Zarządzenie nr 28/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 03 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2024-04-11 12:58:32
katalog Zarządzenie nr 27/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 2024-04-11 12:51:46
katalog Zarządzenie nr 26/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu "Aktywny Samorząd" 2024-04-04 08:14:16
katalog Zarządzenie nr 25/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru wniosków nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet V Innowacje społeczne, Działanie 5.1 Innowacja społeczna (innowacyjne działania społeczne) 2024-03-22 09:57:38
katalog Zarządzenie nr 24/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-03-12 09:49:43
katalog Zarządzenie nr 23/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku. 2024-03-06 13:34:01
katalog Zarządzenie Nr 22/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 marca 2024 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji uczestników w projekcie pn. "Aktywność IV" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku, AJ Fabryka Mebli sp z o.o. i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne 2024-03-05 14:17:20
katalog Zarządzenie Nr 21/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Aktywność IV" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku, AJ Fabryka Mebli sp z o.o i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne 2024-03-05 14:03:57
katalog Zarządzenie nr 20/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2024-03-01 12:07:46
katalog Zarządzenie nr 19/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia procedury wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2024-02-22 11:34:31
katalog Zarządzenie nr 18/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-02-21 12:58:54
katalog Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-02-15 09:08:04
katalog Zarządzenie nr 16/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-02-06 09:37:19
katalog Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zadań realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-31 13:12:50
katalog Zarządzenie nr 14/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-31 09:23:12
katalog Zarządzenie nr 13/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska 2024-01-31 09:10:51
katalog Zarządzenie nr 12/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2024-01-30 15:08:07
katalog Zarządzenie nr 11/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach wspomaganych i treningowych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-30 14:57:21
katalog Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach wspomaganych i treningowych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-29 14:25:04
katalog Zarządzenie nr 9/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r.w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-26 13:54:10
katalog Zarządzenie nr 8/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2024-01-17 14:52:04
katalog Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-17 14:47:18
katalog Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-17 14:35:54
katalog Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej, o których mowa w art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2024-01-17 14:25:23
katalog Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-17 14:04:50
katalog Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-12 10:07:23
dokument Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 5.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkania treningowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2024-01-05 14:10:47
dokument Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkań wspomaganych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2024-01-05 09:17:44