Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Ogłoszenia o naborze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zatrudnienie na wolne stanowisko specjalisty pracy socjalnej w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w pełnym wymiarze etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony 2021-10-25 13:48:24
katalog Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/8 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-09-28 08:12:08
katalog Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. audytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w wymiarze 1/2 etatu 2021-09-28 07:57:53
katalog Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa z możliwością dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu 2021-09-01 10:42:12
katalog Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu 2021-09-01 10:32:21
katalog Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny w pełnym wymiarze etatu na czas określony 2021-07-07 09:07:30
katalog Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-07-06 15:19:22
katalog Zatrudnienie na wolne stanowisko kierowcy w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w pełnym wymiarze etatu 2021-07-02 13:23:23
katalog Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy technika w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w wymiarze pełnego etatu na czas określony 2021-06-16 08:20:21
katalog Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-05-12 11:08:42
katalog Zatrudnienie na funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2021-04-23 08:31:12
katalog Zatrudnienie na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu 2021-04-08 14:38:47
katalog Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-04-02 13:12:08
katalog Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Świadczeń Pomocy Społecznej i Dodatków Mieszkaniowych w pełnym wymiarze etatu 2021-03-01 15:12:01
katalog Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Dziale Administracyjno - Gospodarczym w pełnym wymiarze etatu na czas określony 2021-02-26 14:02:09
katalog Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny w wymiarze jednej trzeciej etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-16 08:39:12
katalog Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony 2021-02-15 11:44:34
katalog Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Zespole ds. pracowniczych w wymiarze etatu pełnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-11 14:07:13
katalog Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psychologa w Placówce Socjalizacyjnej ,,Mój Dom-Moja Przyszłość" w wymiarze 1/2 etatu 2021-01-18 07:50:30
katalog Zatrudnienie na dwa wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Zespole ds. osób bezdomnych i uchodźców w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu na czas określony 2020-12-30 14:09:35
katalog Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor w Dziale Analiz i Projektów w wymiarze etatu: pełnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-12-10 09:10:19
katalog Zatrudnienie na dwa wolne stanowiska pracy pracownika socjalnego w Zespole ds. osób bezdomnych i uchodźców w Dziale Pomocy Środowiskowej w pełnym wymiarze etatu na czas określony 2020-12-04 13:04:26
katalog Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze audytor wewnętrzny w wymiarze 1/3 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-12-04 12:47:43
katalog Zatrudnienie na kierownicze stanowisko audytora wewnętrznego na czas zastępstwa na 1/3 etatu 2020-10-01 15:58:35
katalog Nabór na stanowisko referenta prawnego w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony 2020-10-01 13:48:47
katalog Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony 2020-09-16 08:59:35
katalog Zatrudnienie na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2020-08-27 11:59:59
katalog Zatrudnienie na 3 stanowiska pracy pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony 2020-07-22 09:26:24
katalog Zatrudnienie na stanowisko księgowej na czas zastępstwa w Dziale Finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-07-20 12:49:03
katalog Nabór na Kierownika Działu Analiz i Projektów w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-07-17 14:06:02
katalog Zatrudnienie na stanowisko pracy: opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-06-16 12:25:39
katalog Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy pracowników socjalnych w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu: pełnym 2020-06-05 10:17:02
dokument Zatrudnienie na stanowisko Fizjoterapeuta, rehabilitant do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze pełnego etatu - umowa na zastępstwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-06-04 07:43:19
katalog Zatrudnienie na stanowisku rehabilitanta w Miejskim Ośrodku Rodziny w Słupsku 2020-06-01 09:32:04
katalog Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy WYCHOWAWCÓW w placówce wsparcia dziennego 2020-04-29 11:11:03
katalog Nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Dziale Finansowym 2020-04-29 11:08:08
katalog Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy pracowników socjalnych w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym 2020-04-21 11:31:25
katalog Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. współpracy z mediami, informacji publicznej i organizacji wolontariatu w wymiarze etatu pełnym. 2020-02-25 11:18:46
katalog Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy 2020-02-04 12:48:38
katalog Nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego 2020-01-23 13:28:54
katalog Nabór na wolne stanowisko SPECJALISTY w Dziale Analiz i Projektów 2020-01-03 15:13:29
katalog Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych 2019-12-19 11:23:33
katalog Zatrudnienie na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym 2019-12-04 08:49:08
katalog Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor w wymiarze etatu pełnym 2019-10-09 10:36:36
katalog Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w wymiarze etatu pełnym 2019-10-09 10:31:08
katalog Zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego 2019-10-09 10:28:05
katalog Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy, pracownik socjalny do spraw seniorów i osób z niepełnosprawnościami w Dziale Analiz i Projektów, w wymiarze etatu pełnym na czas określony 2019-09-18 15:01:30
katalog Zatrudnienie na stanowisku pracy opiekun - opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym 2019-09-18 09:11:07
katalog Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym 2019-09-18 09:08:20
katalog Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym 2019-09-18 09:02:46
katalog Zatrudnienie na cztery stanowiska wychowawców w placówce wsparcia dziennego 2019-09-12 14:34:42
katalog Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny, na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy 2019-09-04 12:24:22
katalog Wyniki naboru na podinspektora w Zespole ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-09-02 15:01:47
katalog Nabór na Inspektora w Dziale Analiz i Projektów 2019-08-23 12:46:36
katalog Nabór na specjalistę do spraw pracowniczych 2019-08-23 12:41:39