Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

2019 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 43 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność III? 2019-12-31 13:33:14
dokument Zarządzenie nr 42 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska 2019-12-31 13:29:35
dokument Zarządzenie nr 41 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania MOPR w Słupsku jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych w ramach kontraktów trójstronnych 2019-12-31 12:45:18
dokument Zarządzenie nr 40 w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt 2019-12-31 12:42:20
dokument Zarządzenie nr 39 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych MOPR w Słupsku w okresie od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2019-12-31 12:38:10
dokument Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania Usługa dowozu posiłków dla podopiecznych DDPS "Bezpieczna Przystań" w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom Moja Przyszłość" 2019-12-17 09:48:16
dokument Zarządzenie nr 37 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora MOPR w Słupsku nr 22/2018 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2019-12-17 09:47:13
katalog Zarządzenie nr 36 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w MOPR w Słupsku 2019-11-13 13:56:20
katalog Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2019 r. 2019-11-13 13:48:56
dokument Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 4/2015 z dnia 22.04.2015 r. dotyczącego powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - ?rehabilitacja społeczna?. 2019-10-16 15:21:31
dokument Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w MOPR w Słupsku 2019-10-16 15:12:37
dokument Zarządzenie nr 32 w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w MOPR w Słupsku 2019-10-16 15:10:20
dokument Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność II? 2019-10-16 15:07:06
dokument Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Usługi społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska? 2019-10-16 15:04:38
dokument Zarządzenie nr 29 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018 r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom ? usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? 2019-10-16 15:00:04
dokument Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania Komisji przetargowej e celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa apteczek, materiałów medycznych i higienicznych na potrzeby MOPR w Słupsku 2019-10-16 14:54:41
dokument Zarządzenie nr 27 w sprawie powołania Komisji przetargowej e celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa apteczek, materiałów i wyposażenia medycznego na potrzeby MOPR w Słupsku 2019-10-16 14:27:52
dokument Zarządzenie nr 26 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa sprzętu gospodarstwa i wyposażenia domowego, sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego oraz wyrobów włókienniczych w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z podziałem na części 2019-10-16 14:20:41
dokument Zarządzenie nr 25 w sprawie skrócenia czasu pracy w MOPR w Słupsku 2019-10-16 14:03:57
dokument Zarządzenie nr 24 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 02 marca 2018 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom ? usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? 2019-10-16 14:00:53
dokument Zarządzenie nr 23 w sprawie powołana komisji do przeprowadzenia postępowania: Zakup i dostawa materacy przeciwodleżynowych i materacy rehabilitacyjnych wraz z podkładami na materace, sprzętu i wyposażenia domowego oraz sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego dla MOPR w Słupsku z podziałem na części. 2019-10-07 10:55:40
dokument Zarządzenie nr 22 w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji pieczątek w MOPR w Słupsku 2019-10-04 09:00:02
dokument Zarządzenie nr 21 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR w Słupsku nr 22/2018 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2019-10-03 13:14:45
dokument Zarządzenie nr 20 w sprawie powołania komisji przetagowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa sprzętu gospodarstwa i wyposażenia domowego, sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego oraz wyrobów włókienniczych w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym dla MOPR w Słupsku z podziałem na części: 2019-10-03 11:42:09
dokument Zarządzenie nr 19 w sprawie w sprawie powołania Komisji mającej na celu ocenę ofert w ramach naboru Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-00119 ogłoszonego w dniu 21 marca 2019 roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno - Zawodowa. 2019-09-09 14:29:42
dokument Zarządzenie nr 18 w sprawie udzielania pełnomocnictw do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 2019-09-09 14:15:47
dokument Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany zarządzenia 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Usługi Społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska?. 2019-09-09 13:51:36
dokument Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania Dostawa urządzeń i sprzętu AGD oraz RTV na potrzeby MOPR w Słupsku. 2019-09-09 13:50:34
dokument Zarządzenie nr 15 w sprawie odwołania i wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 2019-09-09 13:50:01
dokument Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacy 2019-09-09 13:49:17
dokument Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń w MOPR w Słupsku. 2019-09-09 13:48:43
dokument Zarządzenie nr 12 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu ?Aktywny Samorząd?. 2019-09-09 13:47:47
dokument Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny Samorząd? w 2019 roku. 2019-09-09 13:47:11
dokument Zarządzenie nr 10 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w MOPR w Słupsku. 2019-09-09 13:45:59
dokument Zarządzenie nr 9 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2019-09-09 13:45:26
dokument Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 2019-09-09 13:44:55
dokument Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-09-09 13:43:58
dokument Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w MOPR w Słupsku 2019-09-09 13:42:25
dokument Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-09-09 13:41:03
dokument Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 14 z 2017 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 5 grudnia 2017 roku 2019-09-09 13:39:56
dokument Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2019-09-09 13:38:02
dokument Zarządzenie nr 2 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników MOPR w Słupsku 2019-09-09 13:37:08
dokument Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy rzeczowej w MOPR w Słupsku 2019-09-09 13:35:49