Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

2022 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie nr 69/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-01-05 12:22:09
katalog Zarządzenie nr 68/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o świadczenia i wstrzymanie oraz uchylenie świadczeń, dofinansowanie i przyznanie środków finansowych należnych, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka. 2023-01-03 10:34:33
katalog Zarządzenie nr 67/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2022 r. 2023-01-03 10:19:47
katalog Zarządzenie nr 66/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Mieszkań chronionych wspieranych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-12-30 08:55:01
katalog Zarządzenie nr 65/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku 2022-12-21 12:50:53
katalog Zarządzenie nr 64/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w celu zmiejszenia zużycia energii elektrycznej w Miejskim Ośrodki Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz jednostkach podległych 2022-12-20 11:27:19
katalog Zarządzenie nr 63/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - "rehabilitacja społeczna" 2022-12-20 11:21:57
katalog Zarządzenie nr 62/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2022 r. 2022-11-23 15:05:08
katalog Zarządzenie nr 61/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku w likwidacji w 2022 r. 2022-11-23 14:59:10
katalog Zarządzenie nr 60/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Dziennego Domu Pomocy Społecznej "bezpieczna Przystań" w Słupsku w 2022 r. 2022-11-23 14:56:02
katalog Zarządzenie nr 59/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2022-10-13 08:00:24
katalog Zarządzenie nr 58/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany ustalenia zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwiem roboczym dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2022-09-29 09:17:34
katalog Zarządzenie nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak - Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją zadania w ramach projektu "Stop Przemocy z PIKBAZĄ" 2022-09-20 11:08:53
katalog Zarządzenie nr 57/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.09.2022 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-09-20 10:03:22
katalog Zarządzenie nr 55/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doraźnej kontroli w zakresie organizacji i przebiegu kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi na czas trwania postępowania sądowego w rodzinnej pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-08-16 13:56:00
katalog Zarządzenie nr 54/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie określenia wysokości stypendium szkolnego. 2022-08-02 10:22:59
katalog Zarządzenie nr 53/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w MOPR w Słupsku 2022-07-14 14:29:02
katalog Zarządzenie nr 52/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2022-07-01 13:35:56
katalog Zarządzenie nr 51/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 tys. netto w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2022-07-01 13:31:35
katalog Zarządzenie nr 50/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-06-13 14:42:43
katalog Zarządzenie nr 49/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 07 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb MOPR w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 2022-06-09 12:10:01
katalog Zarządzenie nr 48/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru instytucji o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 2022-06-09 11:57:14
katalog Zarządzenie nr 47/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2022-06-09 11:51:26
katalog Zarządzenie nr 46/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Placówki Wsparcia Dziennego nr 5 w Słupsku 2022-06-09 11:27:43
katalog Zarządzenie nr 45/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku 2022-05-31 08:49:38
katalog Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2022-05-27 11:30:57
katalog Zarządzenie nr 43/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-05-27 11:16:13
katalog Zarządzenie nr 42/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 maja 2022 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych. 2022-05-27 11:02:34
katalog Zarządzenie nr 41/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się. 2022-05-27 10:50:30
katalog Zarządzenie nr 40/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany zasad organizacji oraz odbywania praktyk w MOPR w Słupsku i Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" 2022-05-18 12:27:14
katalog Zarządzenie nr 39/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bonów edukacyjnych dla wychowanków będących w procesie usamodzielniania w ramach projektu "Pomorskie dzieciom" na rok 2022 w MOPR w Słupsku 2022-05-09 12:06:19
katalog Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w MOPR w Słupsku 2022-05-09 11:54:46
katalog Zarządzenie nr 37/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb MOPR w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w MOPR w Słupsku 2022-05-09 11:49:39
katalog Zarządzenie nr 36/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatkowych kwot z okazji urodzin, zorganizowanego wypoczynku oraz za szczególne osiągnięcia wychowankom w Placówkach Socjalizacyjnych "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku 2022-05-04 08:51:21
katalog Zarządzenie nr 35/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 kwietnia w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w MOPR w Słupsku 2022-04-20 15:07:47
katalog Zarządzenie nr 34/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 kwietnia w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdów samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-04-15 10:50:05
katalog Zarządzenie nr 33/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie pandemii Covid-19 2022-04-12 14:50:58
katalog Zarządzenie nr 32/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie pandemii Covid-19 2022-04-12 14:45:21
katalog Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 w placówkach socjalizacyjnych "Mój Dom-Moja Przyszłość" funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-04-12 14:40:42
katalog Zarządzenie nr 30/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 kwietnia w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję administratora systemu teleinformatycznego (poziom lokalny) i jego zastępcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-04-11 13:41:35
katalog Zarządzenie nr 29/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach programu "Aktywny Samorząd" w 2022 r. 2022-04-11 12:36:18
katalog Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych. 2022-04-07 14:34:07
katalog Zarządzenie nr 27/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 2022-04-07 14:29:01
katalog Zarządzenie nr 26/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych 2022-04-07 14:21:35
katalog Zarządzenie nr 25/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 2022-04-07 14:12:10
katalog Zarządzenie nr 24/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny 2022-04-07 13:49:01
katalog Zarządzenie nr 23/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się 2022-04-07 13:33:44
katalog Zarządzenie nr 22/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Klubu Wsparcia i Aktywności Osób Niepełnosprawnych KAWON przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie pandemii COVID - 19 2022-04-07 13:23:15
katalog Zarządzenie nr 21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji programu osłonowego "Korpusu Wsparcia Seniorów w mieście Słupsku" na rok 2022 2022-04-01 15:19:28
katalog Zarządzenie nr 20/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku i oświadczeń na potrzeby dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych 2022-03-30 14:53:39
katalog Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-03-29 08:58:04
katalog Zarządzenie nr 18/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie określenia wysokości stypendium szkolnego 2022-03-22 14:04:23
katalog Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 22.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - "rehabilitacja społeczna" 2022-03-22 14:00:45
katalog Zarządzenie nr 16/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08 marca 2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Rodziny w Słupsku 2022-03-08 12:09:16
katalog Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08 marca 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników MOPR w Słupsku 2022-03-08 12:02:34
katalog Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne w zakresie wspierania rodziny" 2022-03-03 10:21:32
katalog Zarządzenie nr 13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu RPPM. 2022-03-01 12:50:08
katalog Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt 2022-02-17 08:39:02
katalog Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08.02.2022r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska 2022-02-09 09:58:02
katalog Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 08.02.2022r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-02-09 09:42:56
katalog Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28.01.2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania kwoty do własnego dysponowania dziecku umieszczonemu w Placówkach Socjalizacyjnych "Mój Dom- Moja Przyszłość" w Słupsku 2022-02-09 09:32:33
katalog Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówek Wsparcia Dziennego nr 1-4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-02-02 11:57:39
katalog Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 24.01.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników MOPR w Słupsku 2022-01-27 14:53:14
katalog Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do wykonywania pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-01-24 13:07:59
katalog Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-01-18 10:12:52
katalog Zarządzenie Nr 4 Dyrektora MOPR z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2022-01-17 14:30:37
katalog Zarządzenie nr 3 Dyrektora MOPR z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-01-17 14:28:31
katalog Zarządzenie nr 2 Dyrektora MOPR z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS 2022-01-10 13:55:55
katalog Zarządzenie Nr 1 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji oraz odbywania praktyk 2022-01-10 08:37:23