Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

2023 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie nr 57/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 grudnia 2023 roki w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora ochrony danych 2023-12-22 09:10:16
katalog Zarządzenie nr 56/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku 2023-12-15 11:19:01
katalog Zarządzenie nr 55/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkania treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą 2023-12-12 13:16:30
katalog Zarządzenie nr 54/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach wspomaganych i treningowych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-12-07 08:18:43
katalog Zarządzenie nr 52/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-11-28 12:10:53
katalog Zarządzenie nr 53/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-11-23 13:20:17
katalog Zarządzenie nr 51/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Demuth do dokonywania poszczególnych czynności związanych ze złożeniem wniosku o środki finansowe na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytirialnego edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2023-11-20 12:27:46
katalog Zarządzenie nr 50/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-10-25 10:29:39
katalog Zarządzenie nr 49/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-10-25 09:55:48
katalog Zarządzenie nr 48/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania dziecka przez rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka do innej rodziny zastępczej z powodu czasowego niesprawowania opieki nad umieszczonym dzieckiem oraz w sprawie wprowadzenia procedury na okoliczność przekazania dziecka przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka do innej rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny adopcyjnej z powodu zmiany postanowienia sądu. 2023-10-25 09:26:30
katalog Zarządzenie nr 47/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia standardów sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-10-25 08:57:30
katalog Zarządzenie nr 46/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2 października 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-10-12 08:47:39
katalog Zarządzenie nr 45/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnej diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo, osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym społeczności marginalizowanych w Mieście Słupsk" opracowanej w odpowiedzi na konkurs nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne. 2023-09-26 11:34:26
katalog Zarządzenie nr 44/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Intwerwencji i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-09-08 13:24:30
katalog Zarządzenie nr 43/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 05 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu nr FEPM.11-IZ.00-001/23 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 10 sierpnia 2023 r. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne. 2023-09-05 12:33:24
katalog Zarządzenie nr 42/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Demuth do dokonywania poszczególnych czynności związanych ze złożeniem wniosku o środki finansowe na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2023-08-29 11:53:58
katalog Zarządzenie nr 41/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu realizacji programu osłonowego Korpusu Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku na rok 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-08-22 14:11:21
katalog Zarządzenie nr 40 Dyrektora MOPR w Słupsku w sprawie ustalenia stawki odpłatności za ciepły posiłek przygotowywany przez jadłodajnię działającą przy MOPR w Słupsku 2023-07-19 09:20:42
katalog Zarządzenie nr 39 Dyrektora MOPR w Słupsku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w MOPR w Słupsku 2023-07-19 09:14:32
katalog Zarządzenie nr 38/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2023-07-14 08:37:44
katalog Zarządzenie nr 37/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji programu osłonowego "Korpusu Wsparcia Seniorów w mieście Słupsk" na rok 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2023-07-04 13:21:17
katalog Zarządzenie nr 36/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-06-09 14:29:57
katalog Zarządzenie nr 35/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia wysokości stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 2023-06-01 08:56:38
katalog Zarządzenie nr 34/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-05-23 15:02:36
katalog Zarządzenie nr 33/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-05-22 12:41:27
katalog Zarządzenie nr 32/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.05.2023 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2023-05-16 14:09:42
katalog Zarządzenie nr 31/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-05-08 12:18:49
katalog Zarządzenie nr 30/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 kwietnia 2023 r. z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania kwoty do własnego dysponowania zwanej kieszonkowym przez wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Słupsku 2023-04-14 14:35:28
katalog Zarządzenie nr 29/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie pieczęci urzędowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-03-31 11:12:21
katalog Zarządzenie nr 28/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wykonujących czynności służbowe poza terenem Ośrodka 2023-03-31 11:00:21
katalog Zarządzenie nr 27/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-03-31 10:46:40
katalog Zarządzenie nr 26/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-03-31 10:43:19
katalog Zarządzenie nr 25/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie dopuszczalności użycia gazu pieprzowego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz sposobu przechowywania gazu pieprzowego na terenie Ośrodka 2023-03-31 10:40:49
katalog Zarządzenie nr 24/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-03-31 10:34:54
katalog Zarządzenie nr 23/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 2023-03-31 10:27:03
katalog Zarządzenie nr 22/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku i oświadczeń na potrzeby dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2023-03-31 10:22:39
katalog Zarządzenie nr 21/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku sku 2023-03-31 10:18:44
katalog Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się 2023-03-31 10:10:44
katalog Zarządzenie nr 19/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku instytucji o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 2023-03-31 10:06:19
katalog Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych 2023-03-31 10:01:07
katalog Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2023-03-31 09:56:13
katalog Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bonów edukacyjnych dla wychowanków będących w procesie usamodzielniania w ramach projektu "Pomorskie dzieciom" na rok 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-03-31 09:52:31
katalog Zarządzenie nr 15/2023 Dyrektora Miejskigo Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję administratora systemu teleinformatycznego (poziom lokalny) i jego zastępcy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-03-31 09:49:15
katalog Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2023 roku 2023-03-31 09:44:02
katalog Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Słupsku przy ulicy Lutosławskiego 21/2, Regulaminu Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Słupsku przy ulicy Mickiewicza 38/7 i 7a i Regulaminu Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Słupsku przy ulicy Tuwima 21a/7 2023-03-27 10:30:55
katalog Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-03-13 13:07:46
katalog Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Klubu Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2023-02-22 13:33:37
katalog Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-02-21 10:45:23
katalog Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2023-02-20 12:48:59
katalog Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-02-20 12:44:40
katalog Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wchodzących w skład struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-02-14 08:52:19
katalog Zarządzenie nd 6/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01.02.2023 r. w sprawie ustalenia odpłatności za ciepły posiłek przygotowywany przez jadłodajnię działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-02-03 08:55:18
katalog Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-02-01 09:06:41
katalog Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - "rehabilitacja społeczna" oraz uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22.04.2015 r., w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - "rehabilitacja społeczna". 2023-01-18 07:57:22
katalog Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-01-04 14:36:49
katalog Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-01-04 14:33:17
katalog Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2023-01-04 14:27:57