Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

2021 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie nr 55 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Planu pomocy Dziecku oraz Karty Modyfikacyjnej Planu Pomocy Dziecku w Słupsku do stosowania w Placówkach Socjalizacyjnych 2021-12-27 13:52:57
katalog Zarządzenie nr 54 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku 2021-12-27 10:22:02
katalog Zarządzenie nr 53 Dyrektora MOPR w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w MOPR w Słupsku 2021-12-17 09:31:43
katalog Zarządzenie nr 52 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 10.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty pobytu dziecka 2021-12-15 14:36:17
katalog Zarządzenie nr 51 Dyrektora z 22.11.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych MOPR i DDPS w Słupsku 2021-12-15 14:34:46
katalog Zarządzenie nr 50 Dyrektora MOPR z 8.11.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania czynności związanych z realizacją zadania w ramach projektu Pomorskie Dzieciom 2021-12-15 14:32:17
katalog Zarządzenie nr 49 Dyrektora MOPR z 8.11.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania czynności związanych z realizacją zadania w ramach projektu Pomorskie Dzieciom 2021-12-15 14:29:49
katalog Zarządzanie nr 48 Dyrektora MOPR w Słupsku z 12.10.2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny wydatków w MOPR w Słupsku 2021-12-15 14:27:22
katalog Zarządzenie nr 47 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.10.2021 w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla usamodzielnianych wychowanków o których mowa w art. 140 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2021-10-19 10:42:08
katalog Zarządzenie nr 46 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.10.2021 w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla usamodzielnianych wychowanków o których mowa w art. 88 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 2021-10-19 10:35:51
katalog Zarządzenie nr 45 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 4.10.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-10-04 09:09:50
katalog Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.09.2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-09-16 13:55:19
katalog Zarządzenie nr 43 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 7.09.2021 w sprawie zasad wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku 2021-09-07 10:46:47
katalog Zarządzenie nr 42 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 24.08.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-08-24 14:40:52
katalog Zarządzenie nr 41 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 19 sierpnia w sprawie wprowadzenia Procedury wyboru rodzin zaprzyjaźnionych w Placówkach Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość 2021-08-19 08:38:06
katalog Zarządzenie nr 40 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 5.08.2021 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku 2021-08-05 11:14:59
katalog Zarządzenie nr 39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 4.08.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkań chronionych wspieranych 2021-08-05 11:06:57
katalog Zarządzenie nr 38 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 3.08.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-08-05 10:36:32
katalog Zarządzenie nr 37 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3.08.2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stamnowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-08-05 07:49:54
katalog Zarządzenie nr 36 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru druków dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 2021-08-03 13:35:03
katalog Zarządzenie nr 35 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych 2021-08-03 13:32:05
katalog Zarządzenie nr 34 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury wyboru rodzin zaprzyjaźnionych w Placówkach Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku 2021-07-21 14:14:23
katalog Zarządzenie nr 33 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-07-21 11:09:12
katalog Zarządzenie nr 32 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12.07.2021 w sprawie wprowadzenia wzoru indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla usamodzielnianych wychowanków 2021-07-13 07:44:22
katalog Zarządzenie nr 31 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9.07.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-07-09 11:07:45
katalog Zarządzenie nr 30 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 5.07.2021 w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych 2021-07-05 14:25:59
katalog Zarządzenie nr 29 Dyrektora MOPR w Słupsku z 1.07.21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania poszczególnych czynności związanych realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2021-07-02 10:23:33
katalog Zarządzenie nr 28 Dyrektora MOPR w Słupsku z 1.07.21 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Filipiak Zastępcy Dyrektora MOPR do dokonywania poszczególnych czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny i Pomocy Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2021-07-02 10:08:05
katalog Zarządzenie nr 27 Dyrektora MOPR z dnia 28.06.2021 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. rozpatrywania wniosków o pobyt w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinną oraz instytucjonalną pieczę zastępczą 2021-06-29 14:16:54
dokument Zarządzenie nr 26 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkania chronionego treningowego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 2021-06-02 12:26:31
dokument Zarządzenie nr 25 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-05-31 09:09:16
dokument Zarządzenie nr 24 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28.05.2021 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników MOPR w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz urzędniczych stanowiskach kierowniczych 2021-05-28 10:34:38
katalog Zarządzenie nr 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2021 r 2021-04-26 12:45:37
katalog Zarządzenie Nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 w sprawie powołania Koordynatora wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-04-13 15:01:03
katalog Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-04-13 14:55:56
katalog Zarządzenie nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 r. w sprawie powołania Stałego Zespołu Powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w MOPR w Słupsku 2021-04-13 08:57:35
katalog Zarządzenie nr 19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2021-04-02 09:09:39
katalog Zarządzenie nr 18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-03-22 09:10:00
katalog Zarządzenie nr 17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-24 15:20:53
katalog Zarządzenie nr 16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 22.02.2021 w sprawwie powołania Stałego Zespołu Powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w MOPR w Słupsku 2021-02-23 07:56:52
katalog Zarządzenie nr 15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17.02.2021 r. w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-18 12:39:12
katalog Zarządzenie nr 14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników MOPR w Słupsku 2021-02-17 12:41:03
katalog Zarządzenie nr 13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania, przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawartych przez MOPR w Słupsku 2021-02-16 09:18:19
katalog Zarządzenie nr 12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 8.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego 2021-02-16 09:06:27
katalog Zarządzenie nr 11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.02.2021 r. w sprawie zapewnienia napojów dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-05 08:04:51
katalog Zarzadzenie nr 10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2021-02-05 07:56:45
katalog Zarządzenie nr 9 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 25.01.2021 roku w sprawie upoważnienia Katarzyny Filipiak - Zastępcy Dyrektora MOPR w Słupsku do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych 2021-02-03 11:54:16
katalog Zarządzenie nr 8 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. likwidacji pieczątek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-03 11:52:38
katalog Zarządzenie nr 7 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Kart Obiegowych do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-03 11:18:12
katalog Zarządzenie nr 6 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt 2021-02-03 11:16:54
katalog Zarządzenie nr 5 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-01-20 09:16:43
katalog Zarządzenie nr 4 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-01-13 14:06:51
katalog Zarządzenie nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.01.2021 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-01-13 14:03:13
katalog Zarządzenie nr 2 Dyrektora MOPR w Słupsku z 4.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publ. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w zł. równowartości 130 000 zł netto w MOPR w Słupsku 2021-01-13 13:20:19
katalog Zarządzenie nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.01.2021 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej na jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku 2021-01-08 13:32:25