Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

2020 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie nr 46 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2020 r. 2021-01-08 13:13:55
katalog Zarządzenie nr 45 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-01-08 13:09:52
katalog Zarządzenie nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1.12.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-01-08 13:08:06
katalog Zarządzenie nr 43 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27.11.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-11-27 13:37:45
katalog Zarządzenie nr 42 Dyrektora MOPR w Słupsku z 6.11.2020 w sprawie ustalenia zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników MOPR w Słupsku 2020-11-06 09:41:35
katalog Zarządzenie nr 41 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w Placówkach Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-11-03 14:06:58
katalog Zarządzenie nr 40 Dyrektora MOPR w Slupsku z dnia 2.11.2020. w sprawie zmiany regulaminu pracy zdalnej stanowiącego załącznik do zarzadzenia w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w MOPR w Słupsku 2020-11-02 15:32:54
katalog Zarzadzenie nr 39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-11-02 12:55:38
katalog Zarządzenie nr 38 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27.10.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Słupskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 2020-10-28 12:57:00
katalog Zarządzenie nr 37 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27.10.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Socjalnych 2020-10-27 08:56:17
katalog Zarządzenie nr 36 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w Słupsku z dnia 22.10.2020 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-10-22 08:30:13
katalog Zarządzenie nr 35 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sprawie organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w systemie rotacyjnym 2020-10-16 11:57:32
katalog Zarządzenie nr 34 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku 2020-10-15 08:20:07
katalog Zarządzenie nr 33 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dn. 9.09.2020 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów cywilno - prawnych o dofinansowanie zadań ze środków PFRON 2020-09-15 11:41:35
katalog Zarządzenie nr 32 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie stawki żywienia za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku 2020-09-07 12:06:14
katalog Zarządzenie nr 31 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 19 sierpnia 2020 r w sprawie udzielania pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z realizacją programu Zajęcia klubowe w WTZ dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020-08-20 08:10:08
katalog Zarządzenie nr 30 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny Samorząd" 2020-08-20 08:05:29
katalog Zarządzenie nr 29 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 6.07.2020 r. w sprawie weryfikacji majątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku 2020-07-14 12:57:30
katalog Zarządzenie nr 28 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 6.07.2020 r. w sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w MOPR w Słupsku 2020-07-14 12:50:49
katalog Zarządzenie nr 27 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6.07.2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-07-14 12:47:55
katalog Zarządzenie nr 26 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 1.07.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku 2020-07-14 12:46:26
katalog Zarządzenie nr 25 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 1.07.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR w Słupsku nr 22 z dnia 1.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2020-07-07 14:37:34
katalog Zarządzenie nr 24 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25.06.2020 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w MOPR w Słupsku 2020-06-25 10:48:51
katalog Zarządzenie nr 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku 2020-06-24 11:50:45
katalog Zarządzenie nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10.06.2020 w sprawie zmiany przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-06-15 11:05:43
katalog Zarządzenie nr 21 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Klubu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KAWON przy MOPR w Słupsku w okresie pandemii COVID - 19 2020-06-10 12:18:52
dokument Zarządzenie nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26.05.2020 r. w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie Placówek Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie pandemii COVID - 19 2020-06-03 07:32:48
dokument Zarządzenie Nr 19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dn. 26.05. 2020 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku 2020-05-26 15:12:49
dokument Zarządzenie Nr 17 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia bezpieczeństwa na terenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań przy MOPR w Słupsku w okresie pandemii COVID -19 2020-05-26 11:11:37
dokument Zarządzenie nr 18 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji funkcjonowania interwencji kryzysowej w Słupsku 2020-05-26 09:28:16
dokument Zarządzenie nr 16 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Socjalnych 2020-05-12 09:38:37
dokument Zarządzenie nr 15 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania pracownika do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd 2020-05-12 09:38:27
dokument Zarządzenie nr 14 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez MOPR w ramach programu Aktywny samorząd w 2020 roku 2020-05-12 09:38:15
dokument Zarządzenie nr 13 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 15.04.2020 r. w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji pieczatek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-04-29 09:26:06
dokument Zarządzenie nr 12 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2020-04-29 09:25:14
dokument Zarządzenie nr 11 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora MOPR z dnia 22.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - "rehabilitacja społeczna" 2020-04-29 09:24:20
dokument Zarządzenie nr 10 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych, w ramach kontraktów trójstronnych 2020-03-18 20:52:45
dokument Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania komisji w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 integracja Działanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. 2020-02-27 12:50:59
dokument Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany Zarządzenia MOPR w Słupsku nr 22/2018 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2020-02-27 12:43:54
dokument Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność II? 2020-02-07 09:32:38
dokument Zarządzenie nr 6 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? 2020-02-07 09:30:00
dokument Zarządzenie nr 5 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska? 2020-02-07 09:26:50
dokument Zarządzenie nr 4 w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność III? 2020-02-07 09:22:34
dokument Zarządzenie nr 3 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom ? usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? 2020-02-07 09:18:37
dokument Zarządzenie nr 2 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Usługi społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska? 2020-02-07 09:14:29
dokument Zarządzenie nr 1 w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w DDPS Bezpieczna Przystań w Słupsku 2020-02-07 09:08:43