Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Stacji Socjalnej Joannitów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z możliwością przedłużenia na czas określony Magdalena Krauze 2023-09-18 10:05:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Intwerwencji i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-09-08 13:25:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 05 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu nr FEPM.11-IZ.00-001/23 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 10 sierpnia 2023 r. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne. Magdalena Krauze 2023-09-05 12:34:02 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-09-04 09:26:40 edycja dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-09-04 09:26:24 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-09-04 09:23:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Demuth do dokonywania poszczególnych czynności związanych ze złożeniem wniosku o środki finansowe na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Magdalena Krauze 2023-08-29 11:55:00 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. projektów w Dziale Analiz i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-25 14:31:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera partnerów Magdalena Krauze 2023-08-25 07:55:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera partnerów Magdalena Krauze 2023-08-25 07:55:03 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera partnerów Magdalena Krauze 2023-08-24 10:12:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu realizacji programu osłonowego Korpusu Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku na rok 2023 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-08-22 14:12:19 dodanie dokumentu
Wstępna rekrutacja w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 Magdalena Krauze 2023-08-22 12:56:21 edycja dokumentu
Wstępna rekrutacja w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 Magdalena Krauze 2023-08-22 12:54:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenia pozostałe (zakładka menu) Magdalena Krauze 2023-08-22 12:51:33 dodanie pozycji menu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca/ wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-21 09:02:23 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-21 08:58:41 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-09 14:53:00 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Magdalena Krauze 2023-08-08 13:46:22 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Magdalena Krauze 2023-08-08 13:46:15 usunięcie załacznika
Wykaz numerów telefonów MOPR Słupsk - aktualizacja Magdalena Krauze 2023-08-08 13:45:44 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów MOPR Słupsk Magdalena Krauze 2023-08-08 13:44:34 edycja dokumentu
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Wersja nr 3 Magdalena Krauze 2023-08-08 13:38:09 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka / opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-04 15:24:14 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy młodszy asystent/asystent rodziny w Zespole ds. Asysty Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu na czas zastępstwa Magdalena Krauze 2023-08-04 09:00:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 560/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-08-03 10:40:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 560/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-08-03 10:39:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 560/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-08-03 09:53:49 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 560/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-08-03 09:53:15 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 560/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-08-03 09:53:12 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 560/ZiSS/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-08-03 09:53:09 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-03 09:47:09 usunięcie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-03 09:46:30 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu.pdf Magdalena Krauze 2023-08-03 09:44:20 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-03 09:31:34 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-03 09:29:14 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-03 09:29:10 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-03 09:29:05 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-03 09:27:16 edycja dokumentu
Wyniki naboru na stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-08-03 09:18:10 dodanie dokumentu