Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1, na: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Arkadiusz Marchewka 2019-12-12 15:34:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1, na: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Arkadiusz Marchewka 2019-12-12 15:34:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1, na: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Arkadiusz Marchewka 2019-12-12 15:31:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1, na: Usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej ?Bezpieczna Przystań? w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych ?Mój Dom ? Moja Przyszłość? w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-10 16:05:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1, na: Usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej ?Bezpieczna Przystań? w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych ?Mój Dom ? Moja Przyszłość? w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-10 16:05:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1, na: Usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej ?Bezpieczna Przystań? w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych ?Mój Dom ? Moja Przyszłość? w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-10 16:04:38 dodanie dokumentu
Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi (zakładka menu) Katarzyna Filipiak 2019-12-10 15:20:00 dodanie pozycji menu
Zapytanie ofertowe na dostawę opatrunków, leków i innych artykułów medycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-10 14:40:39 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-06 13:32:13 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-06 13:24:40 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-06 13:23:10 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-06 13:22:08 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-06 13:22:03 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-06 13:21:24 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2019-12-06 13:16:25 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-12-04 10:43:28 edycja dokumentu
Zatrudnienie na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-12-04 10:42:29 usunięcie załacznika
Zatrudnienie na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-12-04 08:50:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-11-13 13:56:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny samorząd? w 2019 r. Sebastian Ferens 2019-11-13 13:52:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny samorząd? w 2019 r. Sebastian Ferens 2019-11-13 13:52:19 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny samorząd? w 2019 r. Sebastian Ferens 2019-11-13 13:50:45 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na referenta Sebastian Ferens 2019-10-30 13:28:51 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na podinspektora Sebastian Ferens 2019-10-30 13:27:35 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektora multimedialnego i ekranu z dnia 29.10.2019 Katarzyna Filipiak 2019-10-29 14:15:24 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz ekranem multimedialnym i projektorem z dnia 29.10.2019 Katarzyna Filipiak 2019-10-29 14:13:36 usunięcie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz ekranem multimedialnym i projektorem z dnia 29.10.2019 Katarzyna Filipiak 2019-10-29 14:12:18 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz ekranem multimedialnym i projektorem z dnia 29.10.2019 Katarzyna Filipiak 2019-10-29 14:10:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 4/2015 z dnia 22.04.2015 r. dotyczącego powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - ?rehabilitacja społeczna?. Sebastian Ferens 2019-10-16 15:21:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 15:12:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32 w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 15:10:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność II? Sebastian Ferens 2019-10-16 15:07:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Usługi społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska? Sebastian Ferens 2019-10-16 15:04:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018 r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom ? usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? Sebastian Ferens 2019-10-16 15:00:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania Komisji przetargowej e celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa apteczek, materiałów medycznych i higienicznych na potrzeby MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 14:54:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27 w sprawie powołania Komisji przetargowej e celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa apteczek, materiałów i wyposażenia medycznego na potrzeby MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 14:27:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa sprzętu gospodarstwa i wyposażenia domowego, sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego oraz wyrobów włókienniczych w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z podziałem na części Sebastian Ferens 2019-10-16 14:20:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25 w sprawie skrócenia czasu pracy w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 14:03:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 02 marca 2018 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom ? usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? Sebastian Ferens 2019-10-16 14:00:53 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-10-09 10:37:18 dodanie dokumentu