Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Magdalena Krauze 2023-11-21 08:45:19 edycja dokumentu
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Magdalena Krauze 2023-11-21 08:44:28 dodanie dokumentu
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.10.2023 r. dotyczący wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Magdalena Krauze 2023-11-21 08:43:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Demuth do dokonywania poszczególnych czynności związanych ze złożeniem wniosku o środki finansowe na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Magdalena Krauze 2023-11-20 12:29:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawca w Dziale Placówek Wsparcia Dziennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Iwona Wilczyńska 2023-11-17 12:11:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Iwona Wilczyńska 2023-11-16 12:08:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Iwona Wilczyńska 2023-11-16 12:08:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Iwona Wilczyńska 2023-11-16 12:02:53 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Katarzyna Filipiak 2023-11-15 14:03:23 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-10-31 09:06:17 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy wychowawca w Dziale Placówek Wsparcia Dziennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w wymiarze 3/4 etatu Magdalena Krauze 2023-10-31 09:02:37 dodanie dokumentu
Załączniki do procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka obowiązująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-10-25 10:33:57 edycja dokumentu
Załączniki do procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka obowiązująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-10-25 10:33:44 dodanie dokumentu
Załączniki do procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka obowiązująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-10-25 10:32:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-10-25 10:30:10 dodanie dokumentu
Załączniki do procedury wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-10-25 10:01:28 dodanie dokumentu
Załączniki do procedury wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-10-25 10:00:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury wspierania, oceny i nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-10-25 09:57:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania dziecka przez rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka do innej rodziny zastępczej z powodu czasowego niesprawowania opieki nad umieszczonym dzieckiem oraz w sprawie wprowadzenia procedury na okoliczność przekazania dziecka przez rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka od innej rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny adopcyjnej z powodu zmiany postanowienia sądu. Magdalena Krauze 2023-10-25 09:27:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia standardów sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-10-25 08:58:02 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-10-13 13:23:00 edycja dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodszy wychowawca / wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-10-13 13:20:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2 października 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasady wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-10-12 08:48:22 dodanie dokumentu
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Wersja nr 4. Magdalena Krauze 2023-10-09 14:04:15 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa Magdalena Krauze 2023-10-02 15:02:48 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na na wolne stanowisko pracy pielęgniarka/pielęgniarz w Stacji Socjalnej Joannitów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z możliwością przedłużenia na czas określony Magdalena Krauze 2023-10-02 15:01:36 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na 2 wolne stanowiska pracy młodszy wychowawca/wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-10-02 15:00:12 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy młodsza opiekunka / opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-10-02 14:56:14 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa Magdalena Krauze 2023-10-02 14:54:04 edycja dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa Magdalena Krauze 2023-10-02 14:52:59 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy pielęgniarka / pielęgniarz w Stacji Socjalnej Joannitów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z możliwością przedłużenia na czas określony Magdalena Krauze 2023-10-02 14:50:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnej diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo, osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym społeczności marginalizowanych w Mieście Słupsk" opracowanej w odpowiedzi na konkurs nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne. Magdalena Krauze 2023-09-26 11:37:09 dodanie dokumentu
Wyniki konkursu na wybór partnera Iwona Wilczyńska 2023-09-21 11:25:27 edycja dokumentu
Wyniki konkursu na wybór partnera Iwona Wilczyńska 2023-09-21 11:24:25 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku na czas zastępstwa Magdalena Krauze 2023-09-19 10:56:24 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. projektów w Dziale Analiz i Projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-09-18 12:08:37 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na 3 wolne stanowiska pracy młodszy wychowawca wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-09-18 10:26:22 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Magdalena Krauze 2023-09-18 10:22:52 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na stanowisko pracy opiekunka/młodsza opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-09-18 10:18:24 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy młodszy wychowawca/wychowawca w Dziale Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w pełnym wymiarze etatu Magdalena Krauze 2023-09-18 10:11:03 dodanie dokumentu