Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na cztery stanowiska wychowawców w placówce wsparcia dziennego Katarzyna Filipiak 2019-09-12 14:39:49 usunięcie dokumentu
Nabór na cztery stanowiska wychowawców w placówce wsparcia dziennego Katarzyna Filipiak 2019-09-12 14:38:19 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na inspektora w Dziale Analiz i Projektów Sebastian Ferens 2019-09-10 12:44:22 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Katarzyna Filipiak 2019-09-09 14:55:12 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Katarzyna Filipiak 2019-09-09 14:34:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19 w sprawie w sprawie powołania Komisji mającej na celu ocenę ofert w ramach naboru Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-00119 ogłoszonego w dniu 21 marca 2019 roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno - Zawodowa. Sebastian Ferens 2019-09-09 14:30:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 19 w sprawie w sprawie powołania Komisji mającej na celu ocenę ofert w ramach naboru Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-00119 ogłoszonego w dniu 21 marca 2019 roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno - Zawodowa. Sebastian Ferens 2019-09-09 14:29:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18 w sprawie udzielania pełnomocnictw do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. Sebastian Ferens 2019-09-09 14:15:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany zarządzenia 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Usługi Społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska?. Sebastian Ferens 2019-09-09 13:51:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania Dostawa urządzeń i sprzętu AGD oraz RTV na potrzeby MOPR w Słupsku. Sebastian Ferens 2019-09-09 13:50:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15 w sprawie odwołania i wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. Sebastian Ferens 2019-09-09 13:50:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacy Sebastian Ferens 2019-09-09 13:49:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń w MOPR w Słupsku. Sebastian Ferens 2019-09-09 13:48:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu ?Aktywny Samorząd?. Sebastian Ferens 2019-09-09 13:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny Samorząd? w 2019 roku. Sebastian Ferens 2019-09-09 13:47:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w MOPR w Słupsku. Sebastian Ferens 2019-09-09 13:45:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Sebastian Ferens 2019-09-09 13:45:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Sebastian Ferens 2019-09-09 13:44:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Sebastian Ferens 2019-09-09 13:43:58 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę zmywarko-wyparzarki Katarzyna Filipiak 2019-09-09 13:42:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-09-09 13:42:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 14 z 2017 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 5 grudnia 2017 roku Sebastian Ferens 2019-09-09 13:41:26 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Sebastian Ferens 2019-09-09 13:41:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 14 z 2017 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 5 grudnia 2017 roku Sebastian Ferens 2019-09-09 13:39:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Sebastian Ferens 2019-09-09 13:38:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-09-09 13:37:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy rzeczowej w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-09-09 13:35:49 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy Sebastian Ferens 2019-09-04 12:34:20 edycja dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy Sebastian Ferens 2019-09-04 12:27:30 dodanie dokumentu
RODO Katarzyna Filipiak 2019-09-03 09:42:47 edycja dokumentu
Wyniki naboru na podinspektora w Zespole ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Sebastian Ferens 2019-09-02 15:03:11 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby MOPR w Słupsku Katarzyna Filipiak 2019-08-29 12:08:02 dodanie dokumentu
Usługa przeprowadzenia indywidualnych zajęć w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień dla osób dorosłych i nieaktywnych zawodowo Katarzyna Filipiak 2019-08-28 14:56:08 dodanie dokumentu
Plan finansowy zadań budżetowych na 2019 r. Sebastian Ferens 2019-08-28 13:13:34 dodanie dokumentu
Plan finansowy zadań budżetowych na 2018 r. Sebastian Ferens 2019-08-28 13:11:54 dodanie dokumentu
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w MOPR w Słupsku. Sebastian Ferens 2019-08-27 13:47:44 usunięcie dokumentu
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Sebastian Ferens 2019-08-27 13:35:22 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Ferens 2019-08-27 12:40:41 edycja dokumentu
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w MOPR w Słupsku. Sebastian Ferens 2019-08-27 12:10:31 dodanie dokumentu
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w MOPR w Słupsku. Sebastian Ferens 2019-08-27 12:01:13 dodanie dokumentu