Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 36 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-11-13 13:56:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny samorząd? w 2019 r. Sebastian Ferens 2019-11-13 13:52:49 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny samorząd? w 2019 r. Sebastian Ferens 2019-11-13 13:52:19 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny samorząd? w 2019 r. Sebastian Ferens 2019-11-13 13:50:45 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na referenta Sebastian Ferens 2019-10-30 13:28:51 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na podinspektora Sebastian Ferens 2019-10-30 13:27:35 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektora multimedialnego i ekranu z dnia 29.10.2019 Katarzyna Filipiak 2019-10-29 14:15:24 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz ekranem multimedialnym i projektorem z dnia 29.10.2019 Katarzyna Filipiak 2019-10-29 14:13:36 usunięcie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz ekranem multimedialnym i projektorem z dnia 29.10.2019 Katarzyna Filipiak 2019-10-29 14:12:18 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz ekranem multimedialnym i projektorem z dnia 29.10.2019 Katarzyna Filipiak 2019-10-29 14:10:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 4/2015 z dnia 22.04.2015 r. dotyczącego powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - ?rehabilitacja społeczna?. Sebastian Ferens 2019-10-16 15:21:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 15:12:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32 w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 15:10:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność II? Sebastian Ferens 2019-10-16 15:07:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Usługi społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska? Sebastian Ferens 2019-10-16 15:04:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018 r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom ? usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? Sebastian Ferens 2019-10-16 15:00:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania Komisji przetargowej e celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa apteczek, materiałów medycznych i higienicznych na potrzeby MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 14:54:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27 w sprawie powołania Komisji przetargowej e celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa apteczek, materiałów i wyposażenia medycznego na potrzeby MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 14:27:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa sprzętu gospodarstwa i wyposażenia domowego, sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego oraz wyrobów włókienniczych w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z podziałem na części Sebastian Ferens 2019-10-16 14:20:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25 w sprawie skrócenia czasu pracy w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-16 14:03:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 02 marca 2018 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom ? usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? Sebastian Ferens 2019-10-16 14:00:53 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-10-09 10:37:18 dodanie dokumentu
Zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego Sebastian Ferens 2019-10-09 10:33:28 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-10-09 10:31:56 dodanie dokumentu
Zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego Sebastian Ferens 2019-10-09 10:28:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23 w sprawie powołana komisji do przeprowadzenia postępowania: Zakup i dostawa materacy przeciwodleżynowych i materacy rehabilitacyjnych wraz z podkładami na materace, sprzętu i wyposażenia domowego oraz sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego dla MOPR w Słupsku z podziałem na części. Sebastian Ferens 2019-10-07 10:55:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22 w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji pieczątek w MOPR w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-04 09:00:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR w Słupsku nr 22/2018 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Sebastian Ferens 2019-10-03 13:14:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR w Słupsku nr 22/2018 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Sebastian Ferens 2019-10-03 13:03:53 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 21 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR w Słupsku nr 22/2018 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Sebastian Ferens 2019-10-03 13:01:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20 w sprawie powołania komisji przetagowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Dostawa sprzętu gospodarstwa i wyposażenia domowego, sprzętu telewizyjnego i telekomunikacyjnego oraz wyrobów włókienniczych w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym dla MOPR w Słupsku z podziałem na części: Sebastian Ferens 2019-10-03 11:42:09 dodanie dokumentu
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-03 10:07:43 dodanie dokumentu
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Sebastian Ferens 2019-10-03 10:06:21 usunięcie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi Arkadiusz Marchewka 2019-10-02 14:36:40 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy, pracownik socjalny do spraw seniorów i osób z niepełnosprawnościami w Dziale Analiz i Projektów, w wymiarze etatu pełnym na czas określony Sebastian Ferens 2019-09-18 15:02:24 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na stanowisku pracy opiekun - opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-09-18 09:12:19 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-09-18 09:09:22 dodanie dokumentu
Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-09-18 09:06:37 usunięcie dokumentu
Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym Sebastian Ferens 2019-09-18 09:03:52 dodanie dokumentu
Nabór na cztery stanowiska wychowawców w placówce wsparcia dziennego Katarzyna Filipiak 2019-09-12 14:39:49 usunięcie dokumentu