Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 10 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych, w ramach kontraktów trójstronnych Katarzyna Filipiak 2020-03-18 20:53:47 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 10 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych, w ramach kontraktów trójstronnych Katarzyna Filipiak 2020-03-18 20:52:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku naboru Katarzyna Filipiak 2020-03-06 14:44:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyniku naboru Katarzyna Filipiak 2020-03-06 13:08:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyniku naboru Katarzyna Filipiak 2020-03-06 13:07:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania komisji w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 integracja Działanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. Sebastian Ferens 2020-02-27 12:50:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany Zarządzenia MOPR w Słupsku nr 22/2018 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Sebastian Ferens 2020-02-27 12:43:54 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Sebastian Ferens 2020-02-25 11:20:39 dodanie dokumentu
Wyniki konkursu na wybór partnera Katarzyna Filipiak 2020-02-24 10:45:35 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Ferens 2020-02-19 14:15:48 edycja dokumentu
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU NA ROK 2020 Arkadiusz Marchewka 2020-02-12 13:50:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność II? Sebastian Ferens 2020-02-07 09:32:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? Sebastian Ferens 2020-02-07 09:30:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska? Sebastian Ferens 2020-02-07 09:26:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4 w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność III? Sebastian Ferens 2020-02-07 09:22:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Dzieciom, rodzicom, seniorom ? usługi społeczne dla mieszkańców Słupska? Sebastian Ferens 2020-02-07 09:18:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Usługi społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska? Sebastian Ferens 2020-02-07 09:14:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1 w sprawie określenia stawki żywieniowej za jeden obiad w DDPS Bezpieczna Przystań w Słupsku Sebastian Ferens 2020-02-07 09:08:43 dodanie dokumentu
2020 rok (zakładka menu) Sebastian Ferens 2020-02-07 08:58:48 dodanie pozycji menu
Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny, na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy Sebastian Ferens 2020-02-04 12:52:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyniku naboru Sebastian Ferens 2020-01-29 12:01:49 dodanie dokumentu
Dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2020-01-27 12:10:52 usunięcie załacznika
Dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Arkadiusz Marchewka 2020-01-27 12:07:57 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego Katarzyna Filipiak 2020-01-23 13:30:31 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego Katarzyna Filipiak 2020-01-23 13:29:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o otwartych konkursach na wybór partnerów (zakładka menu) Katarzyna Filipiak 2020-01-22 15:12:46 edycja pozycji menu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera Katarzyna Filipiak 2020-01-22 15:11:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera (zakładka menu) Katarzyna Filipiak 2020-01-22 15:10:10 dodanie pozycji menu
Ogłoszenia (zakładka menu) Katarzyna Filipiak 2020-01-22 15:09:09 dodanie pozycji menu
Informacja o udzieleniu zamówienia Arkadiusz Marchewka 2020-01-17 10:24:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1, na: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Katarzyna Filipiak 2020-01-16 12:39:41 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko SPECJALISTY w Dziale Analiz i Projektów Katarzyna Filipiak 2020-01-14 11:27:11 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku i jednostek podległych w roku 2020 Arkadiusz Marchewka 2020-01-07 13:08:29 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i jednostek podległych w roku 2020. Arkadiusz Marchewka 2020-01-07 11:40:28 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko SPECJALISTY w Dziale Analiz i Projektów Katarzyna Filipiak 2020-01-03 15:14:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność III? Sebastian Ferens 2019-12-31 13:33:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska Sebastian Ferens 2019-12-31 13:29:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania MOPR w Słupsku jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych w ramach kontraktów trójstronnych Sebastian Ferens 2019-12-31 12:45:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40 w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt Sebastian Ferens 2019-12-31 12:42:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych MOPR w Słupsku w okresie od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Sebastian Ferens 2019-12-31 12:38:10 dodanie dokumentu