Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 
NA 3 WOLNE STANOWISKA:
REFERENT  W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, zostali wybrani: Pani Irena Moskała zam. w Słupsku, Artur Zakrzewski zam. w Słupsku, Pan Marek Kudyba zam. w Słupsku.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej oceny  kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w którym Pani Irena Moskała uzyskała 36 punktów, Pan Artur Zakrzewski uzyskał 29 punktów, Pan Marek Kudyba uzyskał 29 punktów na  40 pkt. możliwych do uzyskania.
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza