Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 
NA STANOWISKO:
PODINSPEKTOR W SEKRETARIACIE  W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Małgorzata Ożóg  zam. w Lęborku.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny  kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w którym Pani Małgorzata Ożóg uzyskała 17  punktów  na 30 możliwych do uzyskania.
W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko objęte naborem, została wybrana Pani Małgorzata Ożóg, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza