Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie nr 36 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w MOPR w Słupsku
2 Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny samorząd? w 2019 r.
3 Wyniki naboru na referenta
4 Wyniki naboru na podinspektora
5 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektora multimedialnego i ekranu z dnia 29.10.2019
6 Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR Nr 4/2015 z dnia 22.04.2015 r. dotyczącego powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania powiatowego - ?rehabilitacja społeczna?.
7 Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w MOPR w Słupsku
8 Zarządzenie nr 32 w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w MOPR w Słupsku
9 Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Kierunek aktywność II?
10 Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego i pracowników do realizacji zadań w projekcie ?Usługi społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska?