Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Nabór na cztery stanowiska wychowawców w placówce wsparcia dziennego
2 Wyniki naboru na inspektora w Dziale Analiz i Projektów
3 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
4 Zarządzenie nr 19 w sprawie w sprawie powołania Komisji mającej na celu ocenę ofert w ramach naboru Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-00119 ogłoszonego w dniu 21 marca 2019 roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno - Zawodowa.
5 Zarządzenie nr 18 w sprawie udzielania pełnomocnictw do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
6 Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany zarządzenia 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Usługi Społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska?.
7 Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania Dostawa urządzeń i sprzętu AGD oraz RTV na potrzeby MOPR w Słupsku.
8 Zarządzenie nr 15 w sprawie odwołania i wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
9 Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacy
10 Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń w MOPR w Słupsku.