Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
zatrudni na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego  na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy
 
I. Wymagania kwalifikacyjne:
1) wykształcenie zgodne z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  . /tj. Dz.U. z 2017 r. poz..1796/ z późn.zm.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
2) dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i zaangażowanie,odpowiedzialność, obowiazkowość
 
III. Wymagane dokumenty:
 
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów, świadectw lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
5) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR/pokój 206/ w siedzibie MOPR lub pocztą na adres MOPR, 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 15d, w terminie do dnia 13.07.2018 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru”. 
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza