Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Mapa serwisu

MOPR w Słupsku

|--- Dane teleadresowe

|--- Statut MOPR

      |--- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

|--- Regulamin organizacyjny

|--- RODO

|--- Budżet i sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- 2019

      |--- Plany finansowe zadań budżetowych

            |--- Plan finansowy zadań budżetowych na 2020 rok

Zarządzenia Dyrektora

|--- 2020 rok

      |--- Zarządzenie nr 25 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 1.07.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora MOPR w Słupsku nr 22 z dnia 1.06.2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      |--- Zarządzenie nr 24 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25.06.2020 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10.06.2020 w sprawie zmiany przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 21 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie Klubu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KAWON przy MOPR w Słupsku w okresie pandemii COVID - 19

|--- 2019 rok

      |--- Zarządzenie nr 36 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w MOPR w Słupsku

      |--- Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych zasadach rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2019 r.

Sprawozdania

|--- Sprawozdania z rocznej działalności

      |--- 2019

|--- Ocena zasobów pomocy społecznej

      |--- 2019 rok

Strategie i programy

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019 - 2025+

Nabory

|--- Regulamin naboru

      |--- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w MOPR w Słupsku.

|--- Ogłoszenia o naborze

      |--- Nabór na stanowisko pracy: opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |--- Nabór na stanowisko pracy opiekuna lub opiekunki w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy pracowników socjalnych w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu: pełnym

      |--- Zatrudnienie na stanowisku rehabilitanta w Miejskim Ośrodku Rodziny w Słupsku

      |--- Zatrudnienie na 2 wolne stanowiska pracy WYCHOWAWCÓW w placówce wsparcia dziennego

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Dziale Finansowym

      |--- Zatrudnienie na 3 wolne stanowiska pracy pracowników socjalnych w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. współpracy z mediami, informacji publicznej i organizacji wolontariatu w wymiarze etatu pełnym.

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

      |--- Nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

      |--- Nabór na wolne stanowisko SPECJALISTY w Dziale Analiz i Projektów

      |--- Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

      |--- Zatrudnienie na 5 wolnych stanowisk pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze etatu pełnym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor w wymiarze etatu pełnym

            |--- Wyniki naboru na podinspektora

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w wymiarze etatu pełnym

            |--- Wyniki naboru na referenta

      |--- Zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy, pracownik socjalny do spraw seniorów i osób z niepełnosprawnościami w Dziale Analiz i Projektów, w wymiarze etatu pełnym na czas określony

      |--- Zatrudnienie na stanowisku pracy opiekun - opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym

      |--- Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym

      |--- Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym

      |--- Nabór na cztery stanowiska wychowawców w placówce wsparcia dziennego

      |--- Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny, na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

      |--- Wyniki naboru na podinspektora w Zespole ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

      |--- Nabór na Inspektora w Dziale Analiz i Projektów

      |--- Nabór na specjalistę do spraw pracowniczych

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

|--- Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość w Słupsku

Ogłoszenia

|--- Ogłoszenia o otwartych konkursach na wybór partnerów

      |--- Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnera