Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

2021 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 26 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkania chronionego treningowego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 2021-06-02 12:26:31
dokument Zarządzenie nr 25 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 31.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-05-31 09:09:16
dokument Zarządzenie nr 24 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28.05.2021 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników MOPR w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz urzędniczych stanowiskach kierowniczych 2021-05-28 10:34:38
katalog Zarządzenie nr 23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu "Aktywny samorząd" w 2021 r 2021-04-26 12:45:37
katalog Zarządzenie Nr 22 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 w sprawie powołania Koordynatora wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-04-13 15:01:03
katalog Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-04-13 14:55:56
katalog Zarządzenie nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13.04.2021 r. w sprawie powołania Stałego Zespołu Powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w MOPR w Słupsku 2021-04-13 08:57:35
katalog Zarządzenie nr 19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2021-04-02 09:09:39
katalog Zarządzenie nr 18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-03-22 09:10:00
katalog Zarządzenie nr 17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-24 15:20:53
katalog Zarządzenie nr 16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 22.02.2021 w sprawwie powołania Stałego Zespołu Powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w MOPR w Słupsku 2021-02-23 07:56:52
katalog Zarządzenie nr 15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17.02.2021 r. w sprawie powołania Rzecznika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-18 12:39:12
katalog Zarządzenie nr 14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 16.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników MOPR w Słupsku 2021-02-17 12:41:03
katalog Zarządzenie nr 13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania, przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawartych przez MOPR w Słupsku 2021-02-16 09:18:19
katalog Zarządzenie nr 12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z 8.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego 2021-02-16 09:06:27
katalog Zarządzenie nr 11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.02.2021 r. w sprawie zapewnienia napojów dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-05 08:04:51
katalog Zarzadzenie nr 10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2021-02-05 07:56:45
katalog Zarządzenie nr 9 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 25.01.2021 roku w sprawie upoważnienia Katarzyny Filipiak - Zastępcy Dyrektora MOPR w Słupsku do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych 2021-02-03 11:54:16
katalog Zarządzenie nr 8 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. likwidacji pieczątek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-03 11:52:38
katalog Zarządzenie nr 7 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Kart Obiegowych do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-02-03 11:18:12
katalog Zarządzenie nr 6 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt 2021-02-03 11:16:54
katalog Zarządzenie nr 5 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-01-20 09:16:43
katalog Zarządzenie nr 4 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-01-13 14:06:51
katalog Zarządzenie nr 3 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.01.2021 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w służbowych pojazdach samochodowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2021-01-13 14:03:13
katalog Zarządzenie nr 2 Dyrektora MOPR w Słupsku z 4.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publ. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w zł. równowartości 130 000 zł netto w MOPR w Słupsku 2021-01-13 13:20:19
katalog Zarządzenie nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4.01.2021 r. w sprawie określenia stawki żywieniowej na jeden obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku 2021-01-08 13:32:25